Miljökonsulter som gör skillnad

Ett oberoende konsultföretag med en vision att skapa hållbara och miljövänliga affärer för privat och offentlig sektor. Med spetskunskap inom förorenad mark, riskbedömning och miljörådgivning. 

Bred miljöexpertis

Vi erbjuder ett brett spektrum av tjänster från MKB till naturvård. Vårt tvärvetenskapliga tillvägagångssätt säkerställer att kan hantera ett brett spektrum av miljöutmaningar med skicklighet och djup, vilket gör oss till en pålitlig partner i projekt som kräver omfattande miljökunskap.

Väletablerad teknisk & miljömässig kompetens

Vi är i framkant med att integrera miljö- med teknisk expertis över olika tvärvetenskapliga och tekniska områden. Blandningen av teknisk skicklighet och miljöperspektiv är en unik position för att erbjuda lösningar som är miljömässigt relevanta och tekniskt genomförbara.

Engagemang för hållbar utveckling

Vi bygger på principerna för hållbar utveckling och erbjuder praktiska, taktiska och strategiska tjänster inom miljö- och hållbarhetsområdet. Detta är i linje med de globala målen för hållbar utveckling, vilket gör oss till en partner att integrera miljö och hållbarhet i verksamheten.

Nyheter och evenemang

Här kan du läsa det senaste nytt inom Trapezia och vad som händer i miljövärlden.

Vår vision

Ett oberoende konsultföretag med en vision att skapa hållbara och miljövänliga affärer för privat och offentlig sektor.

Vårt tjänsteutbud

Minska miljöpåverkan & öka miljöprestandan

Vi tar hand om alla dina miljöproblem, från myndighetskontakter till fältprovtagning, inventeringar, lagar och personalutbildning.

Vill du lära dig mer?

Se Trapezias utbildningar inom miljöområdet

På Trapezia skräddarsyr vi miljöutbildningar för myndigheter, organisationer och företag för att matcha deras specifika behov och personalens kunskaper.

Har du en fråga?

Kontakta oss för mer info om vad som händer i miljövärlden

Vi ser till att ni får all hjälp ni behöver för er verksamhet för att klara av alla frågor och utmaningar inom miljöområdet.

Om oss

Trapezia – den marina miljökämpen!

Vi är ett oberoende miljökonsultbolag med spets inom tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet, marksanering & förorenad mark och kemikalier.

Vi har bred kompetens inom miljö, expertkunskaper inom geologi, (eko)toxikologi och miljöteknik samt ett stort expertnätverk. Vi kan vi hjälpa Er att minska miljöpåverkan och öka miljöprestandan. Det flyttar fram er konkurrensposition samtidigt som det gynnar vår gemensamma miljö.  

Visste du att...

Det finns drygt
0 +
arter av groddjur i världen, men I Sverige har vi 13 arter av groddjur.

I över

0 +

år har sveriges våtmarker varit hård utsatta.

Sedan Maj 2023 är

0 %
av Sveriges land och sjövatten nu är skyddat.

Vi är miljöexperterna att lita på

Om oss

Trapezia – den marina miljökämpen!

Vi är ett oberoende miljökonsultbolag med spets inom tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet, marksanering & förorenad mark och kemikalier.

Vi har bred kompetens inom miljö, expertkunskaper inom geologi, (eko)toxikologi och miljöteknik samt ett stort expertnätverk.
Vi kan vi hjälpa Er att minska miljöpåverkan och öka miljöprestandan. Det flyttar fram er konkurrensposition samtidigt som det gynnar vår gemensamma miljö.

Visste du att...

Det finns drygt
0 +
arter av groddjur i världen, men I Sverige har vi 13 arter av groddjur.

I över

0 +

år har sveriges våtmarker varit hård utsatta.

Sedan Maj 2023 är

0 %
av Sveriges land och sjövatten nu är skyddat.

Vill du lära dig mer?

Se Trapezias utbildningar inom miljöområdet

Vi på Trapezia arbetar med kompetensutveckling av myndigheter, organisationer och företag genom utbildningar inom miljöområdet. Vi skräddarsyr utbildningar för att passa organisationens generella och specifika behov utifrån medarbetarnas kunskaper och erfarenheter.

Vårt tjänsteutbud

Vi är ett oberoende miljökonsultbolag med spets inom tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet, marksanering & förorenad mark och kemikalier.

Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan ge upphov till utsläpp till mark eller vatten.

Utbildning

Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan ge upphov till utsläpp till mark eller vatten.

Förorenad mark

Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan ge upphov till utsläpp till mark eller vatten.

Naturvård

Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan ge upphov till utsläpp till mark eller vatten.

Pressrum

Senaste nytt

Levande skogar- För ett levande Sverige

Idag täcks mer än hälften av sveriges yta av skog. Skogsindustrin är en viktig samhällsnäring,…

Vi söker miljöprovtagare!

Är provtagningar och fältarbete något för dig? Trapezia AB är ett oberoende miljökonsultbolag med spets…

Positiva Miljönyheter – Stängda kolkraftverk

Runt om i världen stängs allt fler kolkraftverk och ersätts med förnybar energi. Omställningen går långsamt…