Varje svensk orsakar i genomsnitt utsläpp av 10 ton växthusgaser.

Varje svensk orsakar 10 ton växthusgaser

– 80% av koldioxidutsläppen kommer från privat konsumtion

Utsläppen från den svenska konsumtionen behöver halveras till år 2020 om Sverige ska ta sin del av ansvaret för de globala utsläppsreduktioner som krävs enligt en ny rapport från Naturvårdsverket om konsumtionens klimatpåverkan.

Sveriges utsläpp av växthusgaser är 25 procent högre när man utgår från konsumtionens samlade klimatpåverkan, än då man enbart ser till de utsläpp som sker inom Sveriges gränser. Utsläppen från konsumtionen uppgår till drygt 10 ton koldioxidekvivalenter per person. Dessa orsakas till drygt 80 procent av privat konsumtion och knappt 20 procent av offentlig konsumtion. Utsläppen från den privata konsumtionen delas i rapporten upp på aktiviteterna äta (drygt 25 procent), bo (drygt 30 procent), resa (knappt 30 procent) samt shoppa (knappt 15 procent).

Fem områden står sammantaget för ungefär hälften av utsläppen och är centrala för en minskad klimatpåverkan. Det handlar om hur mycket och vilken bil vi åker, hur vi värmer våra bostäder, hur mycket el som används i bostaden, hur mycket och vilket kött vi äter samt hur långt och ofta vi flyger.

– Att minska utsläppen kommer inte att äventyra konsumtionen, men det kommer att krävas att vi använder rätt teknik och att vi på några områden ser över vårt beteende, säger Kristian Skånberg, miljöekonom på Naturvårdsverket.

Länk till rapporten här: Rapport 5903 • November 2008

Varje svensk orsakar i genomsnitt utsläpp av 10 ton växthusgaser.

Varje svensk orsakar 10 ton växthusgaser

– 80% av koldioxidutsläppen kommer från privat konsumtion

Utsläppen från den svenska konsumtionen behöver halveras till år 2020 om Sverige ska ta sin del av ansvaret för de globala utsläppsreduktioner som krävs enligt en ny rapport från Naturvårdsverket om konsumtionens klimatpåverkan.

Sveriges utsläpp av växthusgaser är 25 procent högre när man utgår från konsumtionens samlade klimatpåverkan, än då man enbart ser till de utsläpp som sker inom Sveriges gränser. Utsläppen från konsumtionen uppgår till drygt 10 ton koldioxidekvivalenter per person. Dessa orsakas till drygt 80 procent av privat konsumtion och knappt 20 procent av offentlig konsumtion. Utsläppen från den privata konsumtionen delas i rapporten upp på aktiviteterna äta (drygt 25 procent), bo (drygt 30 procent), resa (knappt 30 procent) samt shoppa (knappt 15 procent).

Fem områden står sammantaget för ungefär hälften av utsläppen och är centrala för en minskad klimatpåverkan. Det handlar om hur mycket och vilken bil vi åker, hur vi värmer våra bostäder, hur mycket el som används i bostaden, hur mycket och vilket kött vi äter samt hur långt och ofta vi flyger.

– Att minska utsläppen kommer inte att äventyra konsumtionen, men det kommer att krävas att vi använder rätt teknik och att vi på några områden ser över vårt beteende, säger Kristian Skånberg, miljöekonom på Naturvårdsverket.

Länk till rapporten här: Rapport 5903 • November 2008