Naturföretaget – Trapezia partner

Om Naturföretaget

Ett mångfasetterat miljötjänsteföretag

Naturföretaget erbjuder tjänster inom natur- och kulturmiljövård – allt ifrån naturinventeringar, skötselplaner och landskapsanalyser till informationsmaterial. Företaget är verksamt i hela landet med säte i Uppsala. Deras inventeringstjänster kan nyttjas i samband med såväl exploateringsprojekt som naturvårdsplanering, miljöövervakning, information och utbildning.