181 Nya naturreservat 2019

Nu har Naturvårdsverket släppt siffrorna för hur många nya naturreservat som Sverige fick förra året: 181 stycken med en total yta på 45 000 hektar!

De nya naturreservaten är utspridda i Sverige med flest i Dalsland med hela 23 stycken. Störst yta stod dock Västerbotten för med hela 11 000 hektar. Detta innebär att delen skyddad mark i Sverige fortsätter att öka. I pressmeddelandes från Naturvårdsverket nämns fyra av de nya naturreservaten, Kålabro, Torups bokskog, Tures äng samt Kallfjärden som är ett marins naturreservat. Detta innebär att fler växter och djur kommer att kunna växa och leva skyddat och kommer att bevaras för framtida generationer. En positiv ökning är också att de kommunala naturreservaten har ökat med totalt 17 nya under året. Det tyder på att det finns stora lokala intressen att bevara viktiga ekosystem och livsmiljöer för olika växter och djur.

Dock är siffrorna för 2019 relativt står om jämförelse görs mot 2018 och 2017 då det skapades 193 respektive 230 nya naturreservat. Även den totala ytan har minskat under 2019, 2018 var den 78 000 och 2017 92 000 hektar. Förhoppningsvis kan trenden vändas 2020 och vi se en ökning av både antal och storlek när det kommer till naturreservat.

Källa: Naturvårdsverket