Veckans Nyheter

Här är veckans nyheter. Denna vecka handlar det om att Svensk klimatpåverkan inte minskar, att Kina väljer att ha kvar förbudet mot noshörningshorn och tigerben än så länge och att ozonlagret kan vara återställt till 2060.

 

Konsumtionens klimatpåverkan minskar inte

Naturvårdsverket redovisar i ett pressmeddelande från den 15 november att svenskars klimatpåverkan sett i koldioxid nu har ökat och ligger på 10 ton per person och år. Naturvårdsverket säger att detta är alarmerande då krafttag kommer krävas för att nå IPCCs mål om 1,5 grader. Det är främst utsläpp i andra länder kopplade till svensk konsumtion som ökar. I den nya IPCC rapporten sägs att om vi ska klara målet måste de genomsnittliga utsläppen per person i alla länder sammantaget komma ner till under 1 ton koldioxid per person. Därför behövs stora satsningar från det svenska folket för att minska våra eget koldioxidutsläpp.

Naturvårdsverket

 

Kina behåller förbudet

Vi har tidigare berättat om att Kina var på väg att ta bort förbudet mot användningen av noshörningshorn och tigerben inom traditionell medicin. Efter stora protester från Naturvårdsorganisationer världen runt meddelade den kinesiska regeringen att de nu ändrar beslutet och låter förbudet vara kvar så länge. Den absolut största protesen från de organisationer som protesterat var att ett upplyftande av förbudet skulle få tjuvjakten att nå nya förödande nivåer. Dock betyder inte detta att beslutet om att ta bort förbudet inte finns längre utan att det inte kommer fattas just nu utan i framtiden.

Supermiljöbloggen

 

Ozon lagret kan vara återställt till år 2060

Det är sällan positiva nyheter om de olika internationella klimatavtal som slutits genom åren. Men en ny rapport från FN kan komma att ändra detta. Det gäller det så kallade Montrealprotokollet gällande skyddandet av ozonskiktet. I den senaste rapporten gällande hur protokollet utförs syns en tydlig trend att de åtgärder som protokollet medfört verkar ha fungerat. Rapporten berättar om att ozonlagrets återhämtning just u ligger på 1-3% per år och om takten håller i sig kommer det nordliga ozonlagret över nordpolen vara helt återställt till 2060. Montreal protokollet instiftades 1987 när insikten om att många av de ämnen som återfanns i sprejburkar och kylskåp med mera skadade ozonskiktet och därmed kunde mycket farlig ultraviolett strålning kunde nå jorden.

IFL Science