Vill du arbeta som miljökonsult?

Nu söker vi miljökonsulter! Trapezia AB är ett oberoende miljökonsultbolag med spets inom tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet, kemikalier, marksanering och förorenad mark. Nu söker vi både seniora och juniora konsulter som kan komplettera och utvecklas tillsammans med oss. Vi har…

More

Levande skogar- För ett levande Sverige

Idag täcks mer än hälften av sveriges yta av skog. Skogsindustrin är en viktig samhällsnäring, men ännu viktigare är bevarandet av de ekosystem och den biologiska mångfalden som finns i skogen. …

More

Miljötipset: Källsortera dina soppor rätt

Ibland kan det vara jobbigt att ta hand om alla förpackningar som ska återvinnas. Veckans miljötips gäller sopsortering och hur man kan spara plats i återvinningen där hemma samt bidra till en bättre återvinning generellt.…

More

Nya regler gällande Farligt Avfall

Från och med den 1 Augusti började nya regler gälla angående farligt avfall. Vi reder ut det viktigare i den nya lagen och vad man behöver ha koll på!…

More

Myllrande vårmarker- för ett levande ekosystem

Våtmarker har under lång tid byggts bort i Sverige, något som har skadat de arter som är beroende av den unika miljön. Målet syftar till att bevara dessa unika miljöer och de arter som bebor dem.…

More