Ålgräset- Havets hotade yngelkammare

Du har kanske inte lagt märket till det men det fyller många viktiga funktioner. Ålgräset som är hem till många olika arters yngel och som skyddar stränderna från erosion är en blygsam växt som är lätt att missa. Men nu är den påväg att försvinna.

Ålgräset, även kallad bandtång, är en av få krälväxter i havet. Den tros ha vandrat tillbaka ner i havet från att ha varit en landlevande växt. De blir vanligtvis runt 50 cm höga men kan växa sig så stora som 1,5 m. Ålgräset lever på strandbottnar mellan 2-4 meterd djup, men kan förekomma både grundare och djupare, och skyddar genom sina rötter i sanden stranden från att spolas bort och ålgräset kan även minska vågornas effekt på botten. I ålgräset håller många juvinila fiskarter till, så som torsk och ål, men det är även permanet hem till olika typer av smörbultar, simpor och snultror. Här trivs även strandkrabbor och andra kräftdjur. Ålgräs ängarna är väldigt viktiga när det kommer till primärproduktionen av syre i havet. Själva ålgräset spelar en stor roll men även alger som sätter sig på bladen utgör en viktig del av syreproduktionen. Dessa alger äts upp av olika typer av betare som även dom har gjort älgräset till sitt hem.

 

Nu kommer allt fler alarmerande hot om att ålgräsängarna håller på att försvinna. I Bohuslän har över 80 % av ängarna försvunnit. Anledningen tros vara att under perioder med hög övergödning tog ålgräset mycket stryk och ännu inte har återhämtat sig. Även utbyggnad av bryggor i områden med mycket ålgräs har bidragit. När byggorna byggs och åtarna ligger stilla länge skuggas ålgräset och kan därför inte utföra sin fotosyntes ordentligt. På många ställen är nu vattnet så dåligt att restaurering inte är möjligt. Det ät dessutom fortfarande oklart om restaurering fungerar helt och hållet. Man har dock sett vissa possitiva tecken så allt hopp är inte ute.

 

Om du är och badar längs med svenska kusten, mellan bohuslän och upplands skärgårdar, och ser ålgräs- ta det lite extra försiktigt. Vissa plantor kan vara över 100 år gamla och om ålgräset skulle försvinna skulle många ekosystemtjänser försvinna och Östersjön kommer må ännu sämre än vad den redan gör.

Källor: Havet Artdatabanken Göteborgs Universitet Havs och vatten myndigheten

 

Foto: Teckning av Carl Lindman- Svensk botanisk illustratör, pteridolog, botaniker, universitetslärare och botanist