Årets varginventering visar på ökning

Enligt Naturvårdsverket visar varginventeringen från i vintras på en ökning från förra vinterns uppskattade tal på 300 individer till 365 individer i år. 

Varginventeringen bygger på antalet registrerade familjegrupper, revirmarkerande par och revir med årsvalpar. Inventeringen i år har använt sig av DNA-analys samt snöspårning. I år har DNA-analys haft ett högre fokus. Jägare och allmänhet har lämnat in över 4000 spillningsprov som analyserats för DNA för att kunna spåra antalet vargar i landet.

Flest vargar har konstaterats i Värmlands län men ökningen har skett i dalsland och Gävleborg. I Östergötland har även en vargföynling konstaterats vilket är den första i modern tid. Naturvårdsverket bedömer nu att antalet vargar ligger över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus för varg i Sverige enligt chefen på Naturvårdsverkets viltanalysenhet Anderas Zetterberg.

Källa: Naturvårdsverket