Author Page

Miljötjänster - Utbildning i Miljöriskanalys. Riskanalys kan definieras som en systematisk identifiering av risker och bedömning av risknivåer.

Utbildning i Miljöriskanalys

Riskanalys kan definieras som en systematisk identifiering av risker och bedömning av risknivåer. En riskanalys innehåller beräkningar eller uppskattningar av sannolikheter och konsekvenser av de olika riskerna samt bör även ta med osäkerheter i analysen.…

More
Miljötjänster - Översiktlig miljöutbildning. Vi skräddarsyr kurser efter era behov och förkunskaper, både grundläggande miljökurs för en bredare grupp eller mer tillämpad miljö för en mindre krets.

Översiktlig miljöutbildning

Vi skräddarsyr kurser efter era behov och förkunskaper, både grundläggande miljökurs för en bredare grupp eller mer tillämpad miljö för en mindre krets. En grundläggande utbildning ger dig baskunskaper inom miljö och kännedom om grundläggande begrepp inom miljö- och hållbarhet.…

More

Vad växer på båtbottnen?

Beväxning på båtskrovet innebär att fastsittande alger, havstulpaner och blåmusslor ökar skrovets friktion genom vattnet och kan därmed orsaka sämre manöverbarhet, fartegenskaper och en högre bränsleförbrukning. Ett särskilt problem är igensättning av bordgenomföringar med havstulpaner och musslor. Detta kan leda…

More

Båtbottenfärger 2019

Påväxt på båtbottnar, dvs att havstulpaner, musslor och alger sätter sif fast på båtskrovet, kan vara ett problem då den ökar båtens motstånd i vattnet och bränsle­för­bruk­ning och avgas­utsläpp ökar. Men båt­botten­färger kan också innebära utsläpp av giftiga ämnen till…

More

Hus som kan förändra världen, del 7.

7. Passivhus I passivhus fokuseras på att minimera värmeförlusterna genom klimatskal och ventilation. Husen byggs med ett lufttätt och extremt välisolerat ytterskal samt en mekanisk ventilation med en effektiv värmeåtervinning. Ofta med solceller/solfångare och utan värmesystem. Tanken är att solen,…

More

Hus som kan förändra världen, del 6.

6. Tillbaka till träden Träd är bra. Förutom att de producerar syre, tar de bort koldioxid ur luften, ger skydd, svalka och ibland näring. En japansk arkitekt, Akihisa hirata, har tagit fasta på detta och byggt en byggnad runtomkring träd.…

More

Hus som kan förändra världen, del 5.

5. Tillbaka till jorden “Vi har en vision om en värld där alla har möjligheten och makten att bygga ett säkert och hållbart hem själva, med sina egna händer, genom att använda jorden under sina fötter”, säger teamet på CalEarth…

More

Späckhuggarmysterium utanför Kap Horn

I januari 2019 fick ett internationellt forskare som arbetade utanför Chiles sydspets sin första kontakt med vad som kan vara en ny typ av Späckhuggare, som benämns typ D. Valarna har sedan tidigare varit kända endast från en strandning för…

More