Author Page

Korallrev

Ett koncept för att rädda korallrev

Att arbeta efter en systematisk plan Ocean Quests rehabiliteringssystem för korallrev består av en systematisk plan som kan användas för att rädda korallkolonier som hotas av sjukdomar, mänsklig påverkan eller naturkatastrofer. Metoden omfattar fem steg: Räddning (“Coral rescue”) Förökning (“Coral…

More

Miljöproblem på Ko Lanta

Efter en vecka på Koh Lanta kan vi sammanfatta att spontant så känns det som att de huvudsakliga miljöproblemen kan sammanfattas i 3 ord: Plast, Sopor och Strandnära exploatering. Plast finns överallt och på en lite högre nivå än hemma.…

More

Urbant ekologiskt – Urban beekeeping

Traditionellt sett odlas bin på landet, nära åkermark och jordbruk. Men sedan några år finns trender att även bedriva stadsbiodling, urban beekeeping. Det innebär kort och gott att bikupor ställs ut på privata tomter, bakgårdar, takterasser mm inne i städerna…

More

Urbant ekologiskt – stadsodling

2010 lyfte FN-organisationen Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) fram den urbana odlingen som en viktig strategi för att skapa hållbara städer. FAO uppskattade att cirka 390 miljoner människor är engagerade i urban odling i Afrika och…

More

Urbant ekologiskt-kreotoper!

Kan gamla soptippar få nytt liv? Kan en golfbana bidra till den biologiska mångfalden? Kan husfasader och tak bli små mikrobiotoper? Kreotoper Kreotoper är ett relativt nytt begrepp inom naturvård som lanserades inom ett projekt från Jordbruksverket 2011 och som…

More

Urbant ekologiskt-Hållbara transporter

Trafik och transporter är enligt vår mening det största och angelägnaste miljöproblemet. I våra storstäder uppstår ytterligare problem i form av underdimensionerad/felplanerad infrastruktur i relation till transportflöden. Varutransporter En stor del av varutransporterna sker idag på lastbil vilka står för…

More

Bin-Människans bästa vän?

Biodling är en gammal tradition hos mänskligheten och honungsbin har hållits i Europa i flera årtusenden. Bin är oerhört viktiga för miljön, genom pollineringen bidrar de till biodiversiteten upprätthålls genom ett brett sortiment av grödor och vilda växter. De bidrar…

More

Urbant ekologiskt-kompostera mera!

Att kompostera matavfallet är ett sätt att minska matsvinnet och bidra till en bättre miljö. Det är ett effektivt sätt att spara resurser ur både lokalt och globalt perspektiv och leder till mer hållbar utveckling på såväl lokala, som regionala…

More