Author Page

limetree

Miljöanalys - Trapezia partner

Miljöanalys – Trapezia partner

Om Miljöanalys Scandinavia AB Förorenad mark – Flexibelt & kostnadseffektivt Miljöanalys Scandinavia AB med säte i Falun är ett fullservice företag för bygg, anläggning och fastighetsbranschen. Deras affärsidé är att uppfattas som branschens mest flexibla, kostnadsmedvetna och effektiva partner vid…

More
Naturföretaget - Trapezia partner

Naturföretaget – Trapezia partner

Om Naturföretaget Ett mångfasetterat miljötjänsteföretag Naturföretaget erbjuder tjänster inom natur- och kulturmiljövård – allt ifrån naturinventeringar, skötselplaner och landskapsanalyser till informationsmaterial. Företaget är verksamt i hela landet med säte i Uppsala. Deras inventeringstjänster kan nyttjas i samband med såväl exploateringsprojekt…

More

Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan ge upphov till utsläpp till mark eller vatten eller medföra andra störningar för människors hälsa eller miljön. Vad som är miljöfarlig verksamhet definieras i 9 kap. 1 §…

More
Trapezia är stolta sponsorer av Panda Dojo i Brasiliansk jujutsu och Swe-Golis.

Sponsring

Sponsring Syftet med sponsring är att stärka Trapezias varumärke genom att exponeras och associeras med positiva aktiviteter, som en del i den övriga långsiktiga marknadsföringen. Sponsring är en viktig del för oss i arbetet med att profilera oss som ett…

More
Trapezia rofupunctata

Trapezia – Miljökonsulter som gör skillnad

Vi är ett oberoende miljökonsultbolag med spets inom tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet, marksanering & förorenad mark och kemikalier. Vi har bred kompetens inom miljö, expertkunskaper inom geologi, (eko)toxikologi och miljöteknik samt ett stort expertnätverk. Vi kan vi hjälpa Er att…

More
Trapezia rofupunctata, Foto: Jeff Jeffords, www.divegallery.com

Miljökonsulter som gör skillnad

Om Trapezia Miljökonsulter som gör skillnad Vi är ett oberoende miljökonsultbolag. Med vår breda kompetens inom miljö som kombinerar expertkunskaper inom biologi, geologi, toxikologi, ekotoxikologi och miljövetenskap samt stora nätverk kan vi hjälpa ert företag att minska miljöpåverkan och öka…

More

Samråd – Salnecke Park

Samråd – Salnecke Park

Inbjudan till samråd angående småbåtshamn i Salnecke Park tisdagen 16 juni kl 18.00 – 20.00, Lindborg & Söner, Torslundavägen 6, Örsundsbro.

Ladda ner samrådshandlingen här [pdf]

More

Webbmanualer

Webbmanualer
Här finns beskrivningar om hur man uppdaterar hemsidan och dess komponenter.

More