Barn vistas allt för lite i riktig natur

Att vuxna människor gärna söker sig till naturen för avkoppling och välbefinnande är vanligt förekommande. I naturen kan man på eget vis varva ned och tanka energi. Många ser naturen som en självklar plats att besöka med jämna mellanrum men oroväckande siffror visar att dagens barn inte vistas i naturen i lika stor utsträckning.

Världsnaturfonden, WWF, och Sifo tog nyligen fram en undersökning som visade att barn inte vistas särskilt ofta i naturen. Undersökningen baserades på svar från 1010 slumpmässigt utvalda föräldrar som fick svara på frågorna via en webbenkät under juni månad. Resultatet visade att barn mellan 2-12 år endast vistades ca 3,5 timme/vecka i naturen, i snitt. Natur definerades som skog, ängar eller i närhet av vatten så som hav eller sjö.

En hel fjärdedel av barnen i undersökningen hade inte spenderat någon tid alls i naturen den senaste veckan. Svaren avslöjade också att cirka 5 timmar hade spenderats framför tv:n och 7 timmar framför någon annan typ av skärm som ipad, läsplatta eller liknande.

Något positivt däremot var att även om barnen tillbringat ingen eller mycket lite tid i ”genuin natur” – definerad av WWF, så har barnen i alla fall tillbringat mycket tid utomhus. En stor andel av tiden spenderades i trädgårdar, i parker, gårdsplaner, utomhusplaner eller vid lekplatser. Enligt undersökningen spenderar barn i snitt 17,5 utomhus per vecka, men bara 3,5h i ”riktig natur”.

En stor majoritet av föräldrarna (över 80%) vill spendera mer tid i naturen tillsammans med sina barn men att den främsta anledningen till att det inte blir av är ”tidsbrist” och ”finns annat vi hellre vill göra”. Cirka två procent av de tillfrågade föräldrarna har inget intresse alls av att spendera tid i naturen, fyra procent vet inte vad de ska göra i naturen och sex procent tycker att det är krångligt att ta sig till naturen.

Människans kontakt med naturen har minskat drastiskt i sambands med teknikens intåg. Idag bor allt fler i tätorter med inomhusarbete och teknikutvecklingen ser helt annorlunda ut. Vi har helt enkelt skärmat av oss från naturen i större utsträckning än någonsin tidigare.

Vicki-Lee Wallgren, chef för enheten för landmiljö på WWF, nämner att vi vet att det finns många fördelar med att spendera tid i naturen. Framförallt när det kommer till vår hälsa och välmående överlag. Vicki nämner vidare att utomhusvistelse bidrar till fysisk aktivitet. Det här är framförallt viktit hos barn som lägger grunden för sitt framtida aktiva liv och för att kunna släppa lös fantasin.

Flertalet studier har visat på sambandet mellan natur och människans välmående och detsamma gäller barn. Det finns forskning som visar på att barn som dagligen vistas i naturområden utvecklar större empati för andra levande organismer och att de får större kunskaper om naturen och miljöförstörelse.

Med andra ord – länge leve naturen!

nyckelpigasnigeläng

Källa: Natursidan, Natursidan
Undersökningen finner du: här