Båtbottenfärger 2019

Påväxt på båtbottnar, dvs att havstulpaner, musslor och alger sätter sif fast på båtskrovet, kan vara ett problem då den ökar båtens motstånd i vattnet och bränsle­för­bruk­ning och avgas­utsläpp ökar. Men båt­botten­färger kan också innebära utsläpp av giftiga ämnen till kustnära vatten där det finns känsliga vatten­levande organismer.

Båtbottenfärger som på kemisk väg förhindrar påväxt räknas som biocidprodukter, som är ett bekämpningsmedel som måste granskas och godkännas av Kemikalieinspektionen innan de får säljas eller användas. De båtbottenfärger som förhindrar påväxt enbart på fysikalisk väg, till exempel genom en ytstruktur där påväxten inte får fäste, behöver däremot inte vara godkända för att få säljas och användas.

De ämnen som är godkända för användning i båtbottenfärger på Väst- och Ostkusten 2019 är:
Koppartiocyanat
Koppar(I)oxid

Kopparpulver får enbart användas på Västkusten.

För båtar som har sin huvudsakliga förtöjningsplats i Bottniska viken eller i inlandsvatten/sötvatten finns det inga godkända båtbottenfärger. Där får man bara använda sådana produkter som inte innehåller biocider och därmed inte kräver godkännande.

Länkar:
Kemikalieinspektionen