Bävrar!

Bäverdamm
Det är inte ovanligt att vi råkar på en hel del överraskningar när vi är ute i fält. Förra veckan var vi ute och rekade plats för en tänkt verksamhet, ute i skogen. Kartmaterialet som vi hade gått igenom angående nyckelbiotoper, rödlistade arter, fornlämningar, detaljplan mm mm innehåll dock inte en liten detalj…bävern!
Vi började att följa en mindre bäck in mot ett, vad vi trodde sumpskogsområde (som vi skulle kolla lite extra). Vi tyckte att det var ovanligt lite vattenföring i bäcken tills vi nådde dammen. Och såg trädstammarna som låg som plockepinn bakom 🙂

Bäverdamm 2Det förmodade sumpskogsområdet hade alltså blivit förvandlat till en bäverdamm.
Eftersom vi inte hade med oss våra ihopfällbara kanoter fick vi helt enkelt göra en ganska lång omväg och fundera på plan B vad gällde området 🙂
Om bävrar
Bävern utrotades från Sverige 1871 men efter utplantering av bävrar från Norge 1922 har den svenska bäverstammen återhämtat sig genom omfattande skyddsåtgärder och återplantering i sina ursprungliga levnadsområden.
Bävrar går inte i ide utan är aktiva hela året men är ibland tvungna att övervintra i sina bon på grund av is och snö. Ungarna föds i maj och en kull kan bestå av upp till fyra ungar. Bävern äter inte veden från träden den fäller för material till dammbyggen och hyddan. Födan består främst av blad, bark, örter och vattenväxter.
Namnet Bäver
Ordet bäver (fornsvenska bæver) lånades in i fornsvenskan från medellågtyska bever och ersatte därmed det äldre inhemska ordet bjur (fornsvenska biur) i namn som Bjurfors och Bjursjön. Båda orden går emellertid tillbaka på den gemensamma urgermanska formen bebruz och är även besläktat med latinets fiber, litauiskans bęber och sanskrits babhrū ’slags mungo’. Den ursprungliga indoeuropeiska roten till dessa ord betyder ”den brune” och är en reduplicerad bildning av roten till ordet brun, jämför även ordet björn (Källa: Wikipedia).(Jodå, det går att hitta bra saker där också 🙂