Bekämpningsmedel kan öka risken för Alzhemiers

Bekämpningsmedel kan öka risken för Alzhemiers

Ytterligare en studie visar på koppling mellan exponering för bekämpningsmedel och ökad risk demens

Anmärkningsvärt kort exponering med bekämpningsmedel kan leda till demens visar ny fransk studie

Direkt exponering för bekämpningsmedel kan öka risken för försämring av kognitiva funktioner, enligt en studie publicerad online i tidskriften Occupational and Environmental Medicine. Resultaten baserades på frågeformulär som samlats in från 614 franska bönder under en sexårsperiod.

“Bekämpningsmedel får ofta dålig publicitet och det är inte första gången vi ser forskning som kopplar dem till hälsoproblem. Detta är dock en relativt liten studie, som genomförts under en kort tid, så vi måste vara noga med att inte läsa in för mycket i resultaten” säger en talesperson för Alzheimer’s Society.

Läs mer här.

Källa: Medical News Today