Bergtäkter kan omfattas av Sevesolagstiftningen

Om det sprängs med mer än 10 ton sprängämne per salva vid ett och samma tillfälle i bergtäkt menar MSB att den är betrakta som en Sevesoverksamhet av den lägre kravnivån och ska anmälas till tillsynsmyndigheten.

Anledningen till det är att det i Seveso III-direktivet finns ett undantag för brytning av mineraler, men det undantaget är inte genomfört i svensk lagstiftning.

Anmälan omfattar, förutom administrativa uppgifter bl.a beskrivningar av faktorer som kan innebära förhöjd risk för påverkan på omgivningen, redogörelse för genomfört samråd och uppgifter om säkerhetsledningssystem & handlingsprogram.

Utöver detta ska information till allmänheten om tälten tas fram och finnas tillgänglig via kommunens webbplats.