Biogas ökar som fordonsbränsle

Mer biogas produceras av matavfall och allt mer används som fordonsbränsle.

Däremot ökade inte den totala produktionen under 2009.

Energimyndighetens statistik över produktion och användning av biogas under 2009 visar att den totala produktionen av biogas inte ökade. Däremot ökade andelen som används som fordonsbränsle och det matavfall som används som råvara.

Den producerade energimängden från biogas uppgick till totalt 1 363 GWh, ungefär samma som 2008.

Det största användningsområdet för biogasen är fortfarande värmeproduktion, men fordonsdrift är det som ökar mest.

Läs mer här.

Källa: Miljöaktuellt