Biologisk mångfald rapporteras för lite

Rapporterna är många om de stora omställningar och problem vi står inför i samband med klimatförändringarna. Lite uppmärksamhet har däremot riktats mot förlusten av biologisk mångfald, en av vår tids viktigaste frågor. Nya studier och undersökningar visar att media är usla på att skriva om biologisk mångfald.

Förlusten av biologisk mångfald är en av vår tids mest omfattande katastrofer. Många forskare är eniga om att vi är mitt uppe i ett sjätte massutdöende, på grund av människans livsstil. Biologisk mångfald är nyckeln till en levande och fungerande planet. Trots detta får biologisk mångfald mycket lite uppmärksamhet i medier.

En ny studie har nyligen publicerats i Frontiers in Ecology & Evolution. Forskarna har studerat nyhetsartiklar, vetenskapliga artiklar och vilket stöd forskning får i USA, Kanada och Storbritannien. Forskarna poängterar att forskare, beslutsfattare och journalister är tre sammanlänkade spelare som är involverade i att prioritera och implementera lösningar som ska förmildra det mänskliga tryck vi sätter på miljön. Hur informationen presenteras är otroligt viktigt för politiska beslut och för en integrerad förvaltning av miljöfrågor. Resultatet visade att klimatförändringarna rapporteras i en åtta gånger större utsträckning än om biologisk mångfald. Media missar dessutom ofta kopplingen mellan klimatförändringar och andra övriga händelser.

Forskarna menar nu att situationen är akut för att ta fram en internationell kommunikationsstrategi för att öka allmänhetens kännedom om biologisk mångfald. Ökad mediabevakning leder dessutom ofta till att det tar plats i politiska beslut.

I sin studie presenterade också forskarna en rad åtgärder för att komma tillrätta med den undermåliga medierapporteringen. Presenterade exempel är användandet och etablerandet av metaforer för förlusten av biologisk mångfald, som ”livets bibliotek brinner”, att ikoniska djur som isbjörnar gör frågan mer personlig eller att slagkraftiga termer används som ”de miljontals arterna som utrotas” används då det väcker starka känslor att så många arter risker att försvinna.

Allmänhetens engagemang kan också väckas genom exempelvis medborgarforskning. I Sverige finns till exempel evenemangen ”Vinterfåglar inpå knuten” och ”Fågelbär”. Projekten ligger till grund för forskning, ger ökad förståelse för naturen och kan dessutom fungera som länkar till beslutsfattare.

Länk till studien: Frontiers in Ecology & Evolution
Källa och mer information: Natursidan
Information om projekt ”Vinterfåglar inpå knuten”: Vinterfåglar inpå knuten
Information om projekt ”Fågelbär”: Fågelbär