Blogg

Här kan du läsa det senaste nytt inom Trapezia och vad som händer i miljövärlden.

Myllrande vårmarker- för ett levande ekosystem

Våtmarker har under lång tid byggts bort i Sverige, något som har skadat de arter som är beroende av den unika miljön. Målet syftar till att bevara dessa unika miljöer och de arter som bebor dem.…

More

Gott betyg för Svenska badplatser

När Folkhälsomyndighetens och Havs- och Vatten myndighetens kartläggning över de svenska badvattnen nu är klar är det gott betyg till stora delar. 90 % av alla badvatten uppnår tillfredsställande, bra eller utmärkt badvattenkvalitet.…

More

Årets varginventering visar på ökning

Enligt Naturvårdsverket visar varginventeringen från i vintras på en ökning från förra vinterns uppskattade tal på 300 individer till 365 individer i år. …

More

Den skyddade naturen ökar

Naturvårdsverket gick den 26 maj ut ock berättade att 15 % av Sveriges land och sjövatten nu är skyddat. Detta är något som vi på Trapezia ser som mycket positivt. …

More