Blogg

Här kan du läsa det senaste nytt inom Trapezia och vad som händer i miljövärlden.

Urbant ekologiskt-Hållbara transporter

Trafik och transporter är enligt vår mening det största och angelägnaste miljöproblemet. I våra storstäder uppstår ytterligare problem i form av underdimensionerad/felplanerad infrastruktur i relation till transportflöden. Varutransporter En stor del av varutransporterna sker idag på lastbil vilka står för…

More

Veckan som gått

Ett axplock av förra veckans miljönyheter som vi har läst och tycker är intressanta: Förbättrad luftkvalitet förbättrar hälsan Luftföroreningar är orsaken till att omkring 400 000 människor årligen dör i förtid. Samtidigt är trenden minskade utsläpp, visar rapporten Air Quality…

More

Bin-Människans bästa vän?

Biodling är en gammal tradition hos mänskligheten och honungsbin har hållits i Europa i flera årtusenden. Bin är oerhört viktiga för miljön, genom pollineringen bidrar de till biodiversiteten upprätthålls genom ett brett sortiment av grödor och vilda växter. De bidrar…

More

Urbant ekologiskt-kompostera mera!

Att kompostera matavfallet är ett sätt att minska matsvinnet och bidra till en bättre miljö. Det är ett effektivt sätt att spara resurser ur både lokalt och globalt perspektiv och leder till mer hållbar utveckling på såväl lokala, som regionala…

More

Veckan som gått

Ett axplock av förra veckans miljönyheter som vi har läst och tycker är intressanta: Bara en fjärdedel av svenska lärosäten prioriterar hållbarhet Ny utredning visar på stora brister i hållbarhetsarbetet hos högskolor och universitet, trots att lagen kräver ett aktivt…

More

Insektsgifter påträffade i 75% av all honung

75 % av all honung har visat sig innehålla neonikotinoider, ett kraftigt insektsgift enligt en artikel som publicerats i tidskriften Science. Studien är den första som tydligt avslöjar en globala exponering för dessa gifter av livsviktiga pollinatörer. Nästan 200 honungsprover…

More