Blogg

Här kan du läsa det senaste nytt inom Trapezia och vad som händer i miljövärlden.

Gott betyg för Svenska badplatser

När Folkhälsomyndighetens och Havs- och Vatten myndighetens kartläggning över de svenska badvattnen nu är klar är det gott betyg till stora delar. 90 % av alla badvatten uppnår tillfredsställande, bra eller utmärkt badvattenkvalitet.…

More

Årets varginventering visar på ökning

Enligt Naturvårdsverket visar varginventeringen från i vintras på en ökning från förra vinterns uppskattade tal på 300 individer till 365 individer i år. …

More

Den skyddade naturen ökar

Naturvårdsverket gick den 26 maj ut ock berättade att 15 % av Sveriges land och sjövatten nu är skyddat. Detta är något som vi på Trapezia ser som mycket positivt. …

More

Säker strålmiljö- En strålande idé

Målet Säker strålmiljö är i sin definition rätt enkelt, Allt levande ska skyddas från skadlig strålning. Trots detta kommer målet inte att uppnås. …

More