Om Trapezia

Trapezia är stolta sponsorer av Panda Dojo i Brasiliansk jujutsu och Swe-Golis.

Sponsring

Sponsring Syftet med sponsring är att stärka Trapezias varumärke genom att exponeras och associeras med positiva aktiviteter, som en del i den övriga långsiktiga marknadsföringen. Sponsring är en viktig del för oss i arbetet med att profilera oss som ett…

More
Trapezia rofupunctata

Trapezia – Miljökonsulter som gör skillnad

Vi är ett oberoende miljökonsultbolag med spets inom tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet, marksanering & förorenad mark och kemikalier. Vi har bred kompetens inom miljö, expertkunskaper inom geologi, (eko)toxikologi och miljöteknik samt ett stort expertnätverk. Vi kan vi hjälpa Er att…

More

Miljöpolicy

Trapezias Miljöpolicy

En miljöpolicy dikterar varje åtgärd, avsiktligt eller inte, som ska vidtas för att hantera mänskliga aktiviteter i syfte att förebygga, minska eller mildra skadliga effekter på naturen och naturresurserna, och se till att konstgjorda förändringar i miljön inte har skadliga effekter på människan.…

More