Partners

Nordic Maritime Group AB - Trapezia partner

Nordic Maritime Group – Trapezia partner

Om Nordic Maritime Group Marina tjänster Nordic Maritime Group AB erbjuder konsulttjänster inom den marina sektorn och har en lång och gedigen erfarenhet. Deras specialområden omfattar marinarkeologiska undersökningar, olika typer av geofysisk bottenkartering och maringeologisk konsultering samt olika typer av…

More
Miljöanalys - Trapezia partner

Miljöanalys – Trapezia partner

Om Miljöanalys Scandinavia AB Förorenad mark – Flexibelt & kostnadseffektivt Miljöanalys Scandinavia AB med säte i Falun är ett fullservice företag för bygg, anläggning och fastighetsbranschen. Deras affärsidé är att uppfattas som branschens mest flexibla, kostnadsmedvetna och effektiva partner vid…

More
Svensk Ekologikonsult - Trapezia partner

Svensk Ekologikonsult – Trapezia partner

Om Svensk Ekologikonsult AB – Miljötjänster för en förbättrad miljö Svensk Ekologikonsult erbjuder konsulttjänster inom ekologi, ekotoxikologi och miljö som bistår Din organisation med kompetens inom kunskapssammanställning, miljöinventering, utvärdering, problemidentifiering, förutsägelser kring miljöpåverkan samt dess konsekvenser. Besök hemsida >…

More
Sweco - Trapezia partner

Sweco – Trapezia partner

Om Sweco Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer i Europa. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med 14 500 medarbetare,  en omsättning på cirka 16,5 miljarder SEK samt med uppdrag i över 70…

More
Sorex Entreprenad - Trapezia partner

Sorex Entreprenad – Trapezia partner

Välkommen till SOREX Entreprenad AB -Det lilla bolaget med de stora kunskaperna och resurserna Vi erbjuder utförande av all form av mark- och anläggningsentreprenader i Region mellan Sverige. Med erfarenhet från mindre och större anläggnings- och infrastrukturprojekt där projekt tiden och ekonomin är en avgörande faktor,…

More
Naturföretaget - Trapezia partner

Naturföretaget – Trapezia partner

Om Naturföretaget Ett mångfasetterat miljötjänsteföretag Naturföretaget erbjuder tjänster inom natur- och kulturmiljövård – allt ifrån naturinventeringar, skötselplaner och landskapsanalyser till informationsmaterial. Företaget är verksamt i hela landet med säte i Uppsala. Deras inventeringstjänster kan nyttjas i samband med såväl exploateringsprojekt…

More
Hydrophyta - Trapezia partner

Hydrophyta – Trapezia partner

Om Hydrophyta Ekologikonsult Miljötjänster sedan 2008 Gustav Johansson startade Hyrdophyta Ekologikonsult och erbjuder tjänster inom miljö: inventering av undervattensvegetation i både limniska och marina miljöer, Provfisken – elfiske, nätprovfiske samt yngelprovtagning med hjälp av små undervattensdetonationer, Utbildning i artkännedom av…

More