De första elektriska motorcyklarna

Om Zero är de senaste i raden av elektriska motorcyklar, vilka var då de första?
Historien är lite höljd i dunkel, och det finns ingen tydlig början här men en av de första tillverkarna av elektriska motorcyklar verkar ha varit ett Belgiskt företag, Socovel (Société pour l’étude et la Construction de Vehicules Electriques), grundat av bröderna Maurice & Albert de Limette som på 1930-talet startade tillverkning av elmotorcyklar i Bryssel.

Det verkar som att tillverkningen och försäljningen rönte viss framgång under 30- och 40-talen då bensin var ransonerat och en bristvara, men efter kriget verkar efterfrågan ha dalat. Maxhastigheten uppges till omkring 25 km/h, räckvidden till ca 50 km batterierna tog ca 10 h att ladda. Elsystemet var självklart 6 V.
Ingen landsvägsraket precis.
Men onekligen ganska cool och i vårt tycke strangely compelling som det heter..