• Blogg

Den marina nedskräpningen i Östersjön & Västerhavet ska minska

Nedskräpningen av våra hav är ett av de största miljöproblemen idag. Stiftelsen Håll Sverige Rent menar att 5-13 miljoner ton skräp hamnar i våra hav varje år. Då det inte finns något yttersta ansvar för vem som ska städa haven så växer mängden skräp varje år. För att komma tillrätta med problemet ger nu Havs- och vattenmyndigheten (HAV) sammanlagt fyra miljoner kronor till två projekt.

Var kommer problemen ifrån?
Nedskräpningen av våra hav är ett allvarligt miljöproblem som håller på att förvandla haven till marina soptippar som påverkar både, miljon och det marina djurlivet. Hela 80 % av skräpet kommer från nedskräpning på land och förs till haven via regnvatten, vindar, snödumpning eller genom vattendrag. Situationen förvärras av dåliga papperskorgar, bristande renhållningsrutiner och undermåliga reningsverk.

Plast är den vanligaste typen av skräp som hittas i haven. Plasten är mycket farlig då den är väldigt hållbar och svårt att bryta ned. Det här skapar stora problem vid nedbrytning på plasten antingen inte bryts ned alls eller bryts ned i mindre delar som förmodligen till stor del aldrig försvinner helt. De mindre partiklarna kan sedan misstas för mat och äts av både fiskar och fåglar, vilket bland annat kan leda till svält. Många sjöfåglar och marina djur fastnar dessutom i rep och övergivna fiskeredskap och drunknar.

Projekt Östersjön

Havs- och vattenmyndigheten meddelade igår, måndag 26 september, att de kommer stödja ett EU-projekt i Östersjön med tre miljoner kronor. Projektet syftar att rensa Östersjön på förlorade fiskeredskap och spökgarn (fiskenät). Projektet är ett samarbete mellan bland annat Simrishamn kommun, Håll Sverige Rent, WWF Polen, WWF Tyskland och Finska miljöbyrån.

Projekt Ren Kustlinje
Samtidigt som projektet i Östersjön stöds kommer även en knapp miljon kronor gå till EU-projektet ”Ren Kustlinje”. Projektet syftar att minska den marina nedskräpningen I Öresund, Kattegatt och Skagerrak och är ett gränsöverskridande samarbete mellan Sverige, Norge och Danmark.

Mer information hittar du här:
Ren Kustlinje
Håll Sverige Rent

Mikroplast

Källa: Supermiljöbloggen, Håll Sverige Rent