Egyptens öknar beskogas med hjälp av avloppsvatten

Världens öknar är kända som torra, ogästvänliga miljöer där bristen på vatten och näring är stor. Att man någonsin skulle kunna odla något i en öken känns nog avlägset för många, men ett nytt skogsprojekt i Egypten visar nu att det är fullt möjligt att odla träd med hjälp av avloppsvatten.

Skogsprojektet startade i staden Ismailia som tidigare låg i en öken men som nu håller på att beskogas av den så kallade Serapiumskogen. Projektet går ut på att stadens avloppsvatten leds ut i rör till varje planterat träd som blir vattnat med 5 liter vatten, två gånger dagligen. Metoden har lett till att träden växer med rekordfart och fyra gånger så fort som tyska träd vilket har fått upp intresset hos den tyska skogsindustrin.

Projektet drogs igång under 1990-talet av Egyptens regering och är nu ett forskningssamarbete mellan Tyskland och Egypten. Det huvudsakliga målet är att odla träd på 36 valda platser runt om i öknen. Det är framförallt inhemska arter som planterats men även kommersiellt lönsamma (men ej inhemska) arter har planterats, som t ex eukalyptus och mahogny.

Områdena med skog skapar oaser av liv i det annars ogästvänliga landskapet, där trädens löv skyddar mot den gassande solen och på så vis skapar skuggiga och fuktiga platser där djur, fåglar, insekter och blommor trivs. Det här skapar möjligheter som annars inte skulle finnas i det torra landskapet där knappt något regn faller ned.

Det viktiga avloppsvattnet
Avloppsvattnet renas två gånger innan det används för bevattning. I det först steget renas vattnet från större skräp såsom plast och/eller papper medan det tillsätts syre och mikrober i steg två. Syret och mikroberna tillförs för att kunna bryta ned organiskt material. Vattnet som sedan används har en hög halt av näringsämnen som kväve och fosfor vilket gör att vattnet närmare kan likna en sorts näringslösning för träden.

I vanliga fall ska avloppsvattnet renas tre gånger för att förhindra övergödning och för att få bort återstående föroreningar, men det skulle ta bort effekten i det här fallet. Det vatten som endast renats två gånger används därför inte till någon from av frukt- eller grönsaksodlingar utan enbart för trädplantagen. Regelbundna prover tas också ur marken för att säkertställa att jorden inte förorenas.

Egypten består av 96% öken och rent dricksvatten är en bristvara i landet, varvid dricksvatten inte fungerar att bevattna plantagen med.

Enligt forskarna skulle Egypten kunna använda hela 80% av sitt avloppsvatten till att bevattna trädplanteringar i öknen. Det här skulle leda till att 650 000 hektar skulle kunna bli plantager som skulle kunna skördas var 15e år på grund av den effektiva tillväxten. Sköts dessutom plantagerna korrekt genom att flera olika trädslag blandas kan dessutom den biologiska mångfalden öka markant i dessa områden.

Forskarna menar slutligen också att metoden skulle kunna appliceras I andra ökenområden runt om I världen, exempelvis i nordafrikanska länder, i Mellanöstern och i Kina. Plantagerna ger dessutom jobb och ökar den biologiska mångfalden – genom att plantera flera trädslag och inte monokulturer som forskarna menar inte borde få godkännas.

Med tanke på det pågående problemet med att världens öknar breder ut sig är det här projektet en stor framgång och ett bevis på att det med relativt enkla medel går att förbättra livet för både människor och andra organismer i dessa typer av miljöer.

Desert

Länk till film om projektet: Youtube
Källa: Natursidan.se