Elväg E16

Elväg E16
En två kilometer lång sträcka av E16 mellan Gävle och Sandviken byggs om till elväg

Elväg på E16 mellan Gävle och Sandviken

På väg hem från CE-besiktning av en bergtäkt höll vi på att köra av vägen när vi sladdade in på den kommande elvägen mellan Gävle och Sandviken.
Ärligt talat, idén är faktiskt ganska genial, fast långt ifrån ny.
Själv kommer jag ihåg trådbussarna från Jilin som barn, och varför trådbussnätet monterades ner i Stockholm är en annan historia (som säkert kommer att berättas snart).

Lite mer fakta om projektet:

Scania Portrait high-resElvägen ska fungera med luftledningar ovanför vägbanan av ungefär samma typ som används för trådbussar och spårvagnar som förser fordonet med el. En strömavtagare ovanför lastbilens tak matar ner ström till bilens elmotor, och den kan koppla till eller från kontaktledningen vid filbyte eller omkörning. Fordonet fungerar som en helt vanlig lastbil.
På Scanias nya hybridlastbilar har en strömavtagare monterats bakom hytten och kopplats in på lastbilens ordinarie framdrivningssystem. En strömavtagare på lastbilens tak matar ström till ett elhybridsystem. Strömavtagaren på lastbilen kan koppla upp sig automatiskt i hastigheter upp till 90 km/h. När lastbilen sedan lämnar det elektrifierade nätet övergår den till dieselhybridsystemet.
Under demonstrationsperioden juni 2016-december 2017 kommer sträckan att trafikeras av två olika hybridlastbilar som körs på sträckan under en vecka varje månad. Lastbilarna skiljer sig endast från vanliga transporter genom strömavtagaren. De drivs utan diesel, tyst och miljövänligt. Lastbilarna kommer att köras i vanlig fart och antas inte påverka trafikbelastningen i området.

Fakta om elvägsbygget

Region Gävleborg är ansvarig för projektet.
Syftet är att under två år ta reda på hur anläggningen fungerar i vanlig trafik under olika väderförhållanden.

Projektet finansieras med 77 miljoner kronor från Vinnova, Energimyndigheten och Trafikverket, samt cirka 48 miljoner kronor från Siemens, Scania och näringslivet.
Flera forskningsprojekt kommer att löpa under projekttiden, som rör betalsystem, affärsmodeller, projektering, behov av drift och underhåll, miljöeffekter med mera.
Projektet har budgeterat för nedmontering av anläggningen och återställning av E16 till ursprungligt skick.

What’s in it for me?

Potentialen är ganska stor. Förutom elvägen på E16 finns det ett projekt med skenor i vägbanan mellan Rosersberg och Arlanda. I Storbritannien testas laddplattor i vägbanan som medger sladdlös laddning under färd. Systemet med strömavtagare fungerar sannolikt bara på bussar och lastbilar (med förbehållet att vi alla är rätt kassa på att spå i framtiden).
Systemet med laddskena eller induktionsplattor i vägen, eller till och med induktiv asfalt, har stor potential för att kunna ladda upp elbilar. Glöm räckviddsångest, även om du har en VW E-up med 10 mils räckvidd så funkar det om det finns laddsträckor utplacerade längs med vägnätet. Plus att man isåfall slipper stora batterier utan kan klara sig med mindre.
Det kan verkligen bli en mindre revolution för elbilarna!

Läs mer här:
Elways
Siemens