Ett besök på Fortum Bergrum

Norra Djurgårdsstaden sträcker sig från Husarviken i norr över Stockholms hamnområdet ner till Loudden i söder. Området är idag ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden, totalt planeras minst 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser. Ett område där det nu pågår ett intensivt arbete är det gamla Gasverket vid Ropstens T-banestation. Igår (25/1) besökte Trapezia anläggningen för att studera och lyssna närmare kring det reningsarbete som pågår av två bergrum i anslutning till anläggningen.

Det är två bergrum på totalt 100 000 kubikmeter som ska renas då Stockholms stad planerar för ett garage med 1.200 parkeringsplatser. Gasverket som stängdes ner 2010 använde bergrummen som naftalager, där naftan användes till produktion av stadsgas. Efter nedläggningen fylldes berggrummen med vatten och det är detta vatten som nu renas innan tömning. Då det ska byggas bostäder, kontor och handel i området är väldigt viktigt att området saneras, detta då nafta innehåller både bensen och toluen som i stora konstellationer är cancerframkallande.

Efter en kort genomgång av tekniken och metodiken som används bjöds Trapezia tillsammans med övriga deltagare med på en rundtur av området. Under den här rundturen fick vi möjlighet att studera såväl reningsprocessen som själva bergrummet närmare. Gruppen fick även möjligheten att röra sig ca 50 m ner i en utav bergrummens bakomliggande tunnlar för att få en mer fullständig bild av reningsprocessen.

Saneringen består av en kombination av såväl mekanisk som och biologisk metod. Den mekaniska delen består av såkallad Ex situ air stripping vilken innebär att man pumpar upp vatten från berget, renar det genom att pumpa igenom luft i en bubbelkammare, där man sedan släpper tillbaka returvattnet och förbränner stripperluften. Den biologiska delen, som är till för att påskynda reningsprocessen och få berget hundra procent rent från nafta, sker med hjälp av mikroorganismer från domänen arkéer.

Åtgärdsmålen är satta till 0,005 mg bensen per liter vatten och halten före åtgärd är bedömd till 30 mg/l. Mängden föroreningar som åtgärdas är uppskattad till 2 000 – 3 000 kg. Metoden är beprövad sedan tidigare och har nu använts i ca 1,5 år och resultaten har varit goda. Sanering och tömning av bergrummen förväntas vara klart till hösten 2018.