Ett koncept för att rädda korallrev

Att arbeta efter en systematisk plan

Ocean Quests rehabiliteringssystem för korallrev består av en systematisk plan som kan användas för att rädda korallkolonier som hotas av sjukdomar, mänsklig påverkan eller naturkatastrofer. Metoden omfattar fem steg:

  1. Räddning (“Coral rescue”)
  2. Förökning (“Coral propagation”)
  3. Plantskola (“Nursery management”)
  4. Transplantering (“Coral transplantation”)
  5. Korallrevskötsel (“Reef management”)

Konceptet använder sig av likartade strategier som används för att rehabilitera skogsområden: Insamling av sticklingar och extraktionsprotokoll, plantskoleskötsel och transplantering till det skadade revet. Föräldrakolonierna i plantskolan fortsätter att växa till för att tillhandahålla en kontinuerlig källa av koraller för transplantering. Sättet att göra det på är en av de mest konservativa metoderna för korallrevsrehabilitering.
Läs mer:
Ocean Quest
Sea Shepherd Dive
Scuba Fish Koh Lanta