Extremt varm mars!

Årets mars blev riktigt varm, den näst varmaste på 139 år enligt NOAAs mätningar. De mätningar som gjorts hittills har visat på tidigare avsmältning på grönland och temperaturer på över 4 grader över det normala i vissa områden.

Den amerikanska klimat och vädermyndigheten NOAAs mätningar för mars är nu klara och vissa av resultaten är skärmmande. Mars för 2019 landade på att bli den näst varmaste under de senaste 139 åren, endast mars 2016 har varit varmare. Medeltemperaturen på global nivå hamnade på 1.06 grader över det globala genomsnittet för perioden sedan 1880. detta är tredje gången som detta händer, de två andra tillfällena hände 2016 och 2017. De höga temperaturer som nu setts tros råda på den El-Niño förhållanden som råder för tillfället. Denna ökning av den globala temperaturen skiljer sig även från det senaste halvåret då temperaturen i genomsnitt för månaderna legat på 0.85 grader över det normala. Som det alltid är när det kommer till väder och klimat varierar det över kontinenter och planeten. Temperaturen har inte varit över det normala på alla ställen, Det har till exempel varit kallare än normalt i mellanöstern, sydasien och södra sydamerika. Dock skall tilläggas att dessa temperatur underskott inte har varit i samma magnitud  som de temperaturöverskott som har setts i bland annat alaska och norra asien.

De varma temperaturerna tros även ha spelat in i den väldigt tidiga avsmältningen som har setts på grönland. Temperaturer på över 20 grader över det normala har uppmätts periodvis och avsmältning rapporterades redan den 7 april, nästan en hel månad innan de första rapporterna brukar komma in. Även havsisen runt arktis är mindre i år än vad den varit tidigare år.

 

Källa: DN.se