Farliga PFAS-ämnen vanligt i smink

Under 2017 genomförde Naturskyddsföreningen stickprov av 22 olika sminkprodukter som finns på den svenska marknaden. Sminkprodukterna innehåller alla tillåtna PFAS i innehållsförteckningen men i 20 av 22 produkter upptäcktes oredovisade PFAS-ämnen. Hela sju av dessa produkter finns upptagna på EU:s lista över särskilt farliga ämnen och flertalet produkter innehöll halter i likhet med brandskum och skidvalla.

Vad är PFAS?
PFAS är ett samlingsnamn för högfluorerade ämnen som bland annat förekommer i impregnerade textilier och papper, rengöringsmedel och brandsläckningsskum. Ämnena förekommer även i produkter som används inom verkstad och elektronikbranschen. De används för sin förmåga att bilda släta, vatten-, smuts- och fettavvisande ytor.

PFAS-ämnen är mycket stabila och många ämnen bryts ned mycket långsamt eller inte alls i naturen. Andra kan omvandlas till persistenta ämnen. Flertalet PFAS-ämnen är dessutom bioackumulerande vilket innebär att de ansamlas i levande organismer där de binder till proteiner.

Studier har visat att höga halter kan ge bland annat leverskador, påverka fettmetabolismen, immunförsvaret och reproduktionsförmågan. Trots det förekommer fortfarande många PFAS på marknaden.

Naturskyddsföreningens undersökning
Naturskyddsföreningen har i ett stickprov analyserat 22 sminkprodukter på den svenska marknaden. Produkterna som valdes ut var produkter som används direkt på huden. Produkterna som redovisade PFAS i innehållsförteckningen skickades till IVL Svenska Miljöinstitutet för analys.

Syftet med analyserna var att undersöka ifall de utvalda kosmetikprodukterna innehåller någon annan PFAS än den som angivits. Totalt letade Naturskyddsföreningen efter 16 olika PFAS. Resultatet visade att 20 av 22 produkter innehöll andra PFAS-ämnen som inte angivits i innehållsförteckningen. 17 produkter innehöll PFOA (perfluoroktansyra), ett PFAS-ämne som misstänks vara cancerframkallande. Ytterligare två PFAS-ämnen (PFNA och PFDA) påträffades i flertalet av produkterna.

Undersökningen visar att flertalet kosmetikaprodukter som är godkända på den svenska marknaden innehåller icke-redovisade PFAS-ämnen. Dessa halter har varit jämförbara med nivåer som hittats i vissa skidvallor och brandskum.

Källa: Naturskyddsföreningen, Kemikalieinspektionen