Fem innovationer som kan lösa klimatproblemen

Fem innovationer som kan lösa klimatproblemen

WWF har utsett fem innovationer till Climate Solvers.

Climate Solver-företagen är utvalda för sina möjligheter att förändra världens energiförsörjning. Om lösningarna sprids globalt kan de år 2020 minska koldioxidutsläppen med 300 miljoner ton per år, eller fem gånger mer än Sveriges årliga utsläpp.

Sedan starten för Climate Solver 2008 har WWF presenterat 24 klimatinnovationer. Fem innovativa lösningar på klimatproblemen som Världsnaturfonden WWF väljer att lyfta fram 2010 är:

Solkyla för hus i varma länder
ClimateWell har utvecklat ett soldrivet system främst för kylning av hus i varma länder, men även till uppvärmning och varmvatten.

Värmepump för villor och fastigheter
Octopus Energi har utvecklat värmepumpen Ice-Stick som använder främst luft men också mark för att generera värme.

Vattenrening med alger
Clear Water Energy Nordic har utvecklat ett system där alger används för att rena vatten i t ex kommunala vattenreningsverk, vilket leder till stora energibesparingar.

Grön kemi minskar energi och resursförbrukning
Organo Click jobbar med “grön kemi” som gör kartong och wellpapp starkare och lättare, vilket minskar materialförbrukning och utsläpp från transporter.

Lagring av koldioxid från bioenergi
Biorecro erbjuder system för fånga in och lagra koldioxid från bioenergiproduktion och biobränsledrivna pappersbruk.

Läs mer här och här.

Källa: Minplanet.se