Förbereder vätgasbilar 2015

Förbereder vätgasbilar 2015

13 japanska storföretag förbereder en satsning på vätgasdrivna bilar i Japan 2015.

Företagen ska se till att det finns 100 tankstationer för vätgas i de fyra storstadsområdena Tokyo, Osaka, Nagoya och Fukuoka.

Samtidigt ska utvecklingen av bränslecelltekniken ha kommit så långt att det blir möjligt att sälja bilar med sådan drivning till överkomliga priser.

Bilindustrin hoppas kunna övertyga konsumenterna att bränslecelldrift är ett sätt att komma tillrätta med energi- och miljöproblem.

Energibolagen och bilindustrin ska gemensamt arbeta för att minska koldioxidutsläppen inom transportsektorn genom att bygga ut nätet av vätgasmackar över landet. Företagen ska vända sig till landets regering för att utforma en strategi för att få konsumenterna att acceptera tekniken.

Källa: Ny Teknik