Förbjudna bekämpningsmedel tillbaka i Sverige

Kemikalieinspektionen har gett dispens för ett preparat med neonikotinoider, ett förbjudet ämne som är extremt giftigt för insekter som humlor och bin. Dispensen gäller betade sockerbetsfrön.
“I ett läge där vi ser en kraftig minskning av insekterna, vilket kallats vår tids ödesfråga, är det en smärre katastrof att åter tillåta imidakloprid” säger Jonas Östgren, ekotoxikolog på Trapezia och tidigare riskbedömare på kemikalieinspektionen.
“Sverige förbjöd neonikotinoider 2008 eftersom de är såpass giftiga att de riskbedömningar som görs inte täcker användningen. 2008 skedde en massdöd av bin i Tyskland pga. misstag i hanteringen och det finns inget som tyder på att det inte skulle kunna hända i Sverige 2019.” fortsätter han.
Sedan Sverige och Tyskland förbjöd ämnena 2008 har sedan dess EU följt efter, användning är numera enbart tillåten i växthus och dispenser får bara ges om det inte går att undvika skada på annat sätt.
“Att ge dispens löser inte problemet på lång sikt, det är konstgjord andning. Istället behövs integrerad växtodling som långsiktigt försörjer oss med livsmedel utan att förstöra ekosystemen.”

Källor:
SR Ekot
Guardian
Odling i balans – integrerad växtodling
Kemikalieinspektionen