Förorenade sediment, finns det en lösning?

Contminted-sediments

Förorenade sediment är ett stort problem i många akvatiska områden runt om i världen. Flera olika strategier på hur man kan rena, remediera, dessa områden har till dagens datum tagits fram, men ingen teknik är helt fullkomlig.

Den vanligaste tekniken för att få bort föroreningar från sediment är att man muddrar området och deponerar massorna på land. Detta är effektivt i frågan om att få bort föroreningarna från sedimenten men det är ingen permanent lösning då föroreningarna endast flyttas från en plats till en annan. Dessutom har detta en negativ inverkan både på djurlivet och  växtlivet i området där muddringen utförs (Cornelissen et al. 2012).

På senare tid har man undersökt och utvecklat tekniken med att lägga ett tunt lager av ett material som binder fast föroreningarna till sedimenten så att dessa inte kan släppas fria till vattnet, så kallad capping.

Försök visar att man kan minska utlakning och biotillgänglighet av föroreningar från sediment med upp till 95% (Rakowska et al. 2012). Det finns olika typer av material som man använder i försök med capping men vanligtvis är det biokol eller aktiverat kol (Luthy et al. 2012). Dessa två material har en hög absorptionsförmåga, d.v.s. att föroreningarna i sedimenten inte släpps lös till den fria vattenmassan.

Det finns dock utmaningar med denna teknik. Dels kan det vara svårt att få materialet på plats om det handlar om stora djup, samt att om det är grunda vattenområden man vill remediera så kan vågor och båttrafik strömma bort cappingmaterialet från det tänkta området man vill remediera. Samt att tidigare försök har visat att bottenlevande organismer tar skada av cappingmaterialet.

Med tanke på detta gäller det att utveckla denna teknik och använda ett material som inte är skadligt för bottenlevande organismer och samtidigt minskar utlakningen av föroreningar från sedimenten.

Cornelissen, G., Amstaetter, K., Hauge, A., Schaanning, M., Beylich, B., Gunnarsson, J. S., Eek, E. (2012). Large-Scale Field Study on Thin-Layer Capping of Marine PCDD/F- Contaminated Sediments in Grenlandfjords, Norway: Physicochemical E ff ects. Environmental Science & Technology, 46, 12030–12037

Luthy, R. G., States, U., Cornelissen, G., Werner, D., & Menzie, C. A. (2011). In-situ Sorbent Amendments : A New Direction in Contaminated, 1163–1168.

Rakowska, M. I., Kupryianchyk, D., Harmsen, J., Grotenhuis, T., & Koelmans, a a. (2012). In situ remediation of contaminated sediments using carbonaceous materials. Environmental Toxicology and Chemistry / SETAC, 31(4), 693–704. doi:10.1002/etc.1763