Frisk Luft – en självklarhet!

Regeringens definition av målet säger nästan sig själv, luften ska vara ren. Men vad behöver göras för att vi ska nå dit?

Att den luft vi andas ska vara ren är något som vi tar för givet. Men så är inte alltid fallet. Allt oftare hör vi om smog i kina eller USA och att människor behöver gå runt med andningsmasker till vardags. Miljökvalitetsmålet Frisk Luft finns för att garantera att vår luft fortsätter vara ren och hälsosam istället för skadlig.

Tyvärr kommer målet inte att uppnås, partikelhalterna, kväveoxidhalterna samt halterna av marknära ozon är för höga för att målet ska kunna anses vara nått. Gällande de preciseringar som finns för målet är nio av 10 gällande specifika föroreningar medan det tionde gäller korrosion. Korrosionen är speciellt viktigt för att skydda den kalk som finns i viktiga kulturvärden runt om i Sverige. Det som gör att målet inte kommer att nås är framförallt trafiken som bidrar med många av de föroreningar som finns. I avgaserna finns kväveoxider och partiklar som dels är farliga i sig men också spelar en stor roll i skapandet av marknära ozon. Även vägslitage sliter upp partiklar i luften som är skadliga. Bilindustrin skapar hela tiden bättre motorer som släpper ut mindre men tyvärr nollställs detta av att fordonen på vägarna hela tiden blir fler. Men det finns även problem med föroreningar som skapas i andra länder men som är långvariga och transporteras till Sverige. Här behövs större internationella mål och överenskommelser, något som Sverige varit aktiv i att skapa.

Det kan låta lite tråkigt men det som man kan göra som privatperson är att köra mindre bil och välja mer miljövänliga transportmedel. Man kan även vara mer effektiv i sin körning och om man har möjlighet köra med dubbfria vinterdäck då dubbarna river upp mer partiklar från vägbanan när den är bar.

 

Källa: Svenska Miljömålen