Genombrott kan möjliggöra storskalig stamcellsproduktion

Stamcellsproduktion är ett viktigt element inom modern sjukvård och läkemedelsindustri – men tidigare har produktionen varit för låg för att möta det behov som finns. Forskare på Uppsala universitet har nu tagit fram en ny odlingsmetod som ska underlätta produktion i större skala.

Stamceller finns i alla flercelliga organismer men skiljer sig från vanliga celler genom att de kan genomgå mitos (celldelning) ett oändligt antal gånger samt att de kan differentiera till olika celltyper. Det här gör stamcellerna mycket eftertraktade inom framförallt sjukvården men produktionen har och är fortfarande låg. Det beror framförallt på för dyra odlingsmetoder samt att en del odling kräver substanser som inte passar att användas kliniskt på människor.

Forskare från Uppsala universitet visar i ny studie en bättre och enklare odlingsmetod för stamceller – som kan vara framtidens lösning för snabbare och större stamcellsproduktion.

Mänskliga pluripotenta stamceller är odifferentierade och kan ge upphov till vilken celltyp som helst hos en vuxen människa. Det är dessa egenskaper som gör dem mycket eftertraktade inom bland annat vävnadsrekonstruktion, sjukdomsmodellering och regenerativ medicin (läkning av skadad vävnad m.h.a. stamceller).

Proteinet är nyckeln
Forskarteamet har nu lyckats använda ett protein kallat inter-alfa-hämmare, renat från ett humant serum, för att kunna odla humana pluripotenta stamceller i ett minimalt medium på icke-behandlad odlingsplast.

Proteinet som forskarna använder sig av kan få stamceller att växa på obehandlad odlingsplast och förbättra deras möjligheter att överleva under hårda förhållanden. Det här är den första odlingsmetoden av stamceller som inte kräver att odlingsytan behandlats med ett biologiskt preparat på förhand. Ytbehandling är vanligtvis en tidskrävande process inom human stamcellsodling men med den nya metoden kan nu storskalig odling förenklas.

Cecilia Annerén, forskare vid Uppsala universitet och GE Healtcare och forskningsledare för studien, menar att metoden kan bli värdefull för både grundforskning och kommersiella tillämpningar.

Forskarteamet vill vidare kombinera proteinet med deras innovativa hydrogelteknologi för att kunna tillämpa på sjukdomsmodeller. Metoden förväntas kunna hjälpa forskning kring många sjukdomar men forskarteamet väljer att lägga fokus på ovanliga sjukdomar som multipel osteokondromatos (smärtsamma, godartade bentumörer) på cellnivå.

Studien är ett samarbete mellan Uppsala universitet, GE Healthcare och University of Notthingham.

Källa: forskning.se

Sara P-G, Christoffer T, Jens S, Maria S, Lars F, Catherine L.R M, Cecilia A. 2016. Human serum-derived protein removes the need for coating in defined human pluripotent stem cell culture. Nature Communications 7.