Giftfri miljö- Mot en ren värld

Giftfri miljö kan verka självklart, ändå återfinns hela tiden skadliga ämnen i naturen, ämnen som påverkar både den biologiska mångfalden och oss människor. Det här målet arbetar för en renare natur.

Först behöver vi klassificera vad som här menas som gift. Till denna kategori hör alla ämnen som medför en skadlig effekt på levande material, oavsett om det är växter, djur eller människor. Det gäller allt från olja till läkemedelsrester, från PFAS till mikroplaster. Och åtgärderna som finns är många och på flera olika nivåer. Företag jobbar aktivt för att minska sina utsläpp och på EU nivå har de skett stora ändringar i regelverket för att jobba med substation och minskning av användandet. EU har också ställt stora krav på ökad kunskap om de kemikalier som används vilket har lett till en stor kunskapssamling om alla ämnen som används inom unionen.

Och när det kommer till främmande ämne och kemikalier är det just kunskap som är det viktigaste. Även om man i själva användningen med kemikalien har full koll på hur ämnet fungerar och dess egenskaper kan hur ämnet fungerar i naturen vara helt okänt. Därför ställs det idag större krav på att företag ska kunna säkerhetsställa att produkten/ämnet/kemikalien inte är skadlig, eller visa exakt hur skadlig, den är ifall den skulle komma ut i naturen. Sedan dessa krav uppkom har det skett en gradvis utfasning av de allra farligaste kemikalierna och mycket innovation har bidragit till nya, mindre skadliga ämnen men som har samma effekt som de farliga ämnena.

Dock kvarstår problemen. Flera platser runt om i Europa och i Sverige är idag kraftigt förorenade. Det är handlar tyvärr i många fall om att den kunskap som vi har idag om hur vissa ämnen reagerar i naturen inte fanns vid föroreningstillfället. Det man då trodde var ett säkert sätt att deponera har i efterhand visat sig vara skadligt. Förr fanns också inte samma miljötänk som vi har idag. Det var lättare att gräva ner och glömma bort istället för att hand på korrekt sätt, ibland fanns inte ens ett korrekt sätt att omhänderta.

För att minska mängden gift i vår natur är det främst tre saker vi behöver göra. Minska användningen av gifter, Öka mängden giftfria produkter och minska naturens exponering för dessa gifter. Genom att hitta andra medel med samma effekt men som ör mindre farliga för människor och miljön kan vi minska användningen av farliga kemikalier i samhället. Genom att konsumenter ställer krav på att de produkter som köps är giftfria tvingas företag att ställa om i allt större grad och genom att öka säkerheten vid användning av farliga ämnen kan vi minska risken att de kommer ut i naturen.