EU fasar ut glödlampor

Förbud mot glödlampor

EU fasar ut glödlamporna

Nu fasas glödlamporna ut inom EU och el-besparingen beräknas bli 2 TWh, eller 10 procent av användningen av hushållsel i Sverige. Inom hela EU är beräknas besparingen bli cirka 40 TWh. Det är resultatet av ekodesignkommitténs beslut i Bryssel på måndagen.

Fullt genomfört kommer åtgärden att halvera användningen av el för hembelysning i Sverige. Reflektorlampor omfattas däremot inte.
Tidtabellen som gäller är:

 • September 2009 Förbud mot alla matta glödlampor + klara 100 watts glödlampor
 • September 2010 Förbud mot klara 75 watts glödlampor
 • September 2011 Förbud mot klara 60 watts glödlampor
 • September 2012 Förbud mot klara 40 och klara 25 watts glödlampor
 • September 2013 Skärpta krav på lågenergilampor och LED-lampor
 • September 2016 Skärpta krav på halogenlampor


I Sverige står hembelysning för en av de största posterna i hushållselen, cirka en fjärdedel av den el som svenska hushåll gör av med. Glödlampor är ineffektiva eftersom knappt 10 procent av inmatad energi blir ljus, resten blir värme som endast till begränsad del ger ett nettobidrag till hemmens uppvärmning. Belysning har därför identifierats som ett av de områden där det går att uppnå en både stor och relativt snabb minskning av elförbrukningen. Enbart i Sverige motsvarar en halvering av den el som används till belysning driften av cirka 80 000 eluppvärmda villor på ett år.

Huvudalternativet till glödlamporna framförallt för högre effekter, är lågenergilampor. LED-alternativ finns tillgängliga för lampor med låg effekt men spås inom en nära framtid ta över marknaden även för lampor med högre effekt.

Läs mer på Energimyndighetens hemsida

EU fasar ut glödlampor

Förbud mot glödlampor

EU fasar ut glödlamporna

Nu fasas glödlamporna ut inom EU och el-besparingen beräknas bli 2 TWh, eller 10 procent av användningen av hushållsel i Sverige. Inom hela EU är beräknas besparingen bli cirka 40 TWh. Det är resultatet av ekodesignkommitténs beslut i Bryssel på måndagen.

Fullt genomfört kommer åtgärden att halvera användningen av el för hembelysning i Sverige. Reflektorlampor omfattas däremot inte.
Tidtabellen som gäller är:

 • September 2009 Förbud mot alla matta glödlampor + klara 100 watts glödlampor
 • September 2010 Förbud mot klara 75 watts glödlampor
 • September 2011 Förbud mot klara 60 watts glödlampor
 • September 2012 Förbud mot klara 40 och klara 25 watts glödlampor
 • September 2013 Skärpta krav på lågenergilampor och LED-lampor
 • September 2016 Skärpta krav på halogenlampor


I Sverige står hembelysning för en av de största posterna i hushållselen, cirka en fjärdedel av den el som svenska hushåll gör av med. Glödlampor är ineffektiva eftersom knappt 10 procent av inmatad energi blir ljus, resten blir värme som endast till begränsad del ger ett nettobidrag till hemmens uppvärmning. Belysning har därför identifierats som ett av de områden där det går att uppnå en både stor och relativt snabb minskning av elförbrukningen. Enbart i Sverige motsvarar en halvering av den el som används till belysning driften av cirka 80 000 eluppvärmda villor på ett år.

Huvudalternativet till glödlamporna framförallt för högre effekter, är lågenergilampor. LED-alternativ finns tillgängliga för lampor med låg effekt men spås inom en nära framtid ta över marknaden även för lampor med högre effekt.

Läs mer på Energimyndighetens hemsida