”Gödselträd” ger hopp för afrikanskt jordbruk

Forskare tredubblar majsskördarna på småjordbruk i Zambia och Malawi i södra Afrika.

Istället för konstgödning har en speciell sorts gödande träd planterats ut på åkrarna.

Genom att med jämna mellanrum plantera ut ett slags akacia på åkrarna har småbönder i Zambia och Malawi fått upp till tre gånger så stora skördar av majs som de brukar, visar en studie som presenterades på en forskarkonferens i Haag i Nederländerna i början av november.

Det unika ”gödselträdet”, Faidherbia albida, fäller sina löv i början av regnperioden och förblir sedan vilande under den tid den odlade grödan behöver växa. Därför konkurrerar inte trädet och grödan om vatten och näringsämnen i jorden. Däremot drar trädet ut gödande kväve ur luften och överför detta till åkern genom sina fällda löv och sitt rotsystem.

Läs mer här.

Källa: Dagens Nyheter