Hållbara telefoner och konfliktfria mineral

Fairphone2
Modulär. Grön. Byggd för att hålla.

Fairphone-En hållbar telefon?

Fairphones koncept är att bygga en hållbar telefon, dvs. en telefon med utbytbara moduler, tillverkade av “bra” råmaterial i fabriker, och av arbetare med, bra villkor.
(Vi säger att vi har Fairphone men ska man vara korrekt är det Fairphone 2 vi har).

Modulär telefon

Telefoner är något av en slit-och-släng vara. Med modularitet (dvs. att bygga telefonen runt utbytbara moduler) hoppas man kunna förlänga livslängden på telefonerna. Vi byter i snitt telefoner varje eller vart 1,5:e år, mest beroende på att de går sönder eller att batterierna är slut.
Fairphone menar att det absolut bästa är att behålla sin befintliga telefon så länge det går. Vi håller helt och hållet med, men är telefonen slut så är den. Och när vi nu köper nya, eller ersättningslurar, bör man välja en så hållbar telefon som möjligt (tycker vi).
Fairphone tillhandahåller utbytes- och reservdelar samt erbjuder reparationshandledningar för att göra telefonen användbar så länge som möjligt. Dessutom har telefonen dubbla SIM-platser vilket vi gillar.Det gör eventuellt också telefonerna mer attraktiva på andrahandsmarknaden.

Fairphone arbetar också med socialt ansvarstagande, bl.a. med ett projekt i Ghana för att förbättra lokala återvinningsinsatser och transportera kasserade telefoner till Europa för återvinning. Slutligen har de ett återlämningsprogram som förhoppningsvis kan bidra till att vår gamla mobiltelefoner återanvänds eller återvinns på ett säkert och korrekt sätt.

Konfliktmineraler

Med konfliktmineraler avses mineraler som utvinns i konfliktområden i Centralafrika, Sydamerika (Colombia) och vissa delar av Asien. Där kontrollerar olika paramilitära grupper gruvorna och gruvarbetarna som arbetar under slavliknande förhållanden. Mineralbrytningen finansierar därigenom den pågående konflikten.
Exempel på konfliktmineraler är tenn, tental, volfram och guld som finns i stora mängder i Afrika, och särskilt i Demokratiska republiken Kongo (DRC). I Kongo har mer än fem miljoner människor dött i vad som kommit att kallats för Afrikas världskrig.Det är delvis på grund av konfliktmineral som kriget i Kongo har kunnat fortsätta eftersom det har finansierat de olika väpnade grupperna i kriget.

En smartphone kan innehålla upp till ca 40 olika mineraler, bland andra tantal, volfram, koppar, järn, nickel, aluminium, mangan, tenn, silver, krom, guld och palladium.
Varje metall och mineral är viktiga för telefonens funktion. T.ex. används volfram i vibrationsmekanismerna, tantal i kondensatorer, mangan i kretskort mm.
Den vanligaste metallen i telefonen är koppar som ingår i kretskort, ledningar, kontakter och batteriet. Koppar är relativt enkelt att återvinna och upp till ca 90 % av all koppar i den elektronik som kasseras kan återanvändas.
Aluminium är den metall som är näst vanligast förekommande och ingår framförallt i chassit (skalet, ramen), batteriet och kretskortet. Aluminium är också, i sammanhanget, en metall som är ganska ofarlig med avseende på miljöpåverkan. Ca 80% av aluminiumet som används i elektroniska produkter och som kasseras beräknas kunna återvinnas.Dessa mineraler och metaller kommer in i tillverkningskedjan från gruvsektorn som är en utmanande bransch när det gäller hållbarhet med problem och metoder som kräver förbättring, från föroreningar och extremt farliga arbetsförhållanden till barnarbete och konfliktmineraler.

Dodd Frank

Mycket på grund av konflikten i Kongo tillkom den sk. Dodd-Frank lagen i USA. Lagen antogs 21 juli 2010 medan tillägget om konfliktmineraler (sektion 1502) infördes först 22 augusti 2012. Lagen innebär i korthet att börsnoterade företag i USA måste rapportera om de har har några konfliktmineraler i sina produkter. Om materialet kommer från Kongo måste det gå att visa att gruvan eller handeln inte att kontrolleras av någon gerillagrupp.
Den innebär att rapporteringsskyldiga företag måste kartlägga varifrån använda mineraler kommer, samt rapportera oegentligheter till allmänheten. Europeiska företag som levererar till dessa företag påverkas av kraven samtidigt som motsvarande lagstiftning planeras inom EU.

Fairphone

Fairphone strävar efter att tillverka telefoner med konfliktfria mineraler. Guldet som använts är fairtrade-certifierat, wolfram kommer från konfliktfria zoner i Rwanda, tenn från en konfliktfri gruva i DRC mm.
Köper man en fairphone innebär det alltså att man
köper mineraler från småskaliga, lokala initiativ för att öka sysselsättningen och bidra till ekonomisk utveckling och stabilitet i regionen.
kan spåra mineralerna direkt till källan.
ökar medvetenheten för problematiken kring konfliktmineral.
förhoppningsvis förbättrar arbetsförhållandena för gruvarbetare och minska miljöförstöringen.

Tillverkning

Istället för att välja en tillverkare med lägsta pris och sk. sweat-shops har fairphone valt att samarbeta med en tillverkare där arbetarna har drägliga arbetsförhållanden och löner.
Telefonerna tillverkas av Hi-P Electronics Technology Co.,Ltd i Suzhou, Kina.
Fairphone kontrollerar tillverkningen genom sk. Social assessment programs för att utvärdera och förbättra förhållandena för produktionsanläggningarna på plats i Kina.
Utöver detta har även sk. Worker Welfare Funds etablerats.
Läs mer om arbetet med fabrik och tillverkning här.

Läs mer här:
Fairphone
Europaparlamentet: Konfliktmineraler – Import utan att finansiera väpnade grupper
Vetenskapsradion klotet: Kan certifiering stoppa konfliktmineralerna?
The Dodd-Frank Act