Tjänst

Hållbarhetsredovisningar
enligt GRI

Ett sätt att redovisa organisationens arbete för hållbar utveckling

En hållbarhetsrapport är ett sätt att redovisa organisationens ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan, och därmed sitt bidrag – positivt eller negativt – till målet om en hållbar utveckling.

Global Reporting Initiative (GRI) är en internationell organisation med standarder för rapportering av organisationens hållbarhetsarbete.

Global Reporting Initiatives riktlinjer för hållbarhetsredovisning har över de senaste 20 åren växt fram till att bli världsledande. Idag använder ca 60% (varav 74% G250) av världens rapporterande organisationer sig av GRI för sin hållbarhetsrapportering. Sedan starten 1997 har flera uppdateringar skett och den senaste i raden är troligtvis den mest betydande.

Vi är certifierande enligt GRI–Standards och erbjuder såväl utbildningar som konsulttjänster för hållbarhetsredovisningar i enlighet med de uppdaterade GRI-standards.