Hav i balans samt levande kust och skärgård- 240 mil att bry sig om

Sveriges havsmiljö är utsatt för många påfrestningar. Främmande arter, fiske, övergödning, föroreningar med mera hotar den biologiska mångfalden och ekosystemen. 

Sverige har över 2400 kilometer kust som sträcker sig från Haparanda i norr till Strömstad vid den norska gränsen. Detta är inte inräknat alla öars kustlinjer. Uttrycket att allt vatten hamnar i havet är till stor del sant i Sverige. I princip alla vattendrag i Sverige rinner tillslut ut längst med kusten, och trots stora insatser för rening för vattnet med sig näringsämnen och föroreningar till havet. Svenskar har en stor kärlek till kusten och vill gärna bo så nära som möjligt. Men människans närhet är en stor risk för de kustnära ekosystemen när stränder går från yngelkammare till störda badstränder, brygger byggs över ålgräsängar, strandnära habitat försvinner för att ge plats för sommarstugor.

Fiske är även det ett stor hot mot kustekosystemen. Ett fiske som bedrivs hållbart kan hjälpa hotade arter att återhämta sig men ett ohållbart fiske kan utrota arter helt. Ett ytterligare hot mot de marina ekosystemen är främmande arter. Med den ökade båttrafiken har mängden arter som till kommit se svenska ekosystemen ökat markant. Fartygen använder sig av så kallat ballastvatten för att hålla balansen till sjöss. Detta vatten fylls på i starthamnen och tömma i sluthamnen. Om små djur hamnar i detta vatten kan de färdas över hela jorden för att sedan etablera sig i Svenska vatten.

För att hjälpa våra hav finns det mycket man kan göra. Framförallt gäller det att välja produkter som framställts hållbart, oavsett om det är kläder eller fisk. När det kommer till fisk finns det flertalet märkningar man kan titta efter så so MCS, KRAV och ASC. Minska användandet av produkter som genererar microplaster och återanvända och återvinna till största möjliga grad. Ställ krav på transporter till sjöss och fråga vad som görs för att undvika att främmande arter transporteras via ballastvattnet.