Hus som kan förändra världen, del 1

1. Små förstagångshus

För att effektivt kunna bebygga mindre, ofta förbisedda och suboptimala ur traditionellt hänseende fastigheter har Arkitektbyrån OJT (Office of Jonathan Tate) tagit fram ett instegshus, ”starter home”. Som de själva skriver: ” A Starter Home expects no tabula rasa, and in fact relies on the specificities of site in order to function at its best, financially, urbanistically, and spatially.” OJT Teamet menar att deras instegshus kan bidra till att öka den ekonomisk mångfald i ett område, särskilt i områden som upplever gentrifiering.
Länk: OJT Speculative infill Single Family House