Hus som kan förändra världen, del 6.

6. Tillbaka till träden

Träd är bra. Förutom att de producerar syre, tar de bort koldioxid ur luften, ger skydd, svalka och ibland näring. En japansk arkitekt, Akihisa hirata, har tagit fasta på detta och byggt en byggnad runtomkring träd.
Hiratas design består i princip av tre primära element: lådor som bildar en “skiktad volym” med många tomrum inuti sig; Veck/slag, dvs. öppningar i lådorna som skapar ett mångtydigt förhållande mellan ut- och insidan; växter, grönska som skapar tredimensionella trädgårdar runt om, och inuti området.
“Sammansättningen av de olika funktionella volymerna och tomrummen, öppningarna och grönskan, integrerar och sammanfogar byggnaden till en enda organisk helhet” säger designteamet.

Länkar:
Akisha Hirata
Tree-Ness på Arch Daily
Tree-Ness på Design Boom