Hus som kan förändra världen, del 7.

7. Passivhus

I passivhus fokuseras på att minimera värmeförlusterna genom klimatskal och ventilation. Husen byggs med ett lufttätt och extremt välisolerat ytterskal samt en mekanisk ventilation med en effektiv värmeåtervinning. Ofta med solceller/solfångare och utan värmesystem. Tanken är att solen, din kropp, hushållsapparater och lampor istället ska värma upp huset.

Man har satt upp krav för maximala värmeförluster, i hus mindre än 400 m² är kravet 17 W/m² för klimatzon III, 18 W/m² för klimatzon II och för den norra zonen är värdet 19 W/m². För större hus är maximala värmeförluster från söder till norr 15, 16 och 17 W/m².

Detta är enligt de äldre indelningarna i klimatzoner, landet är numera uppdelat i fyra olika klimatzoner från norr till söder:

Klimatzon I – Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län.
Klimatzon II – Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län
Klimatzon III – Jönköpings, Kronobergs, Östergötlands, Södermanlands, Örebro, Västmanlands, Stockholms, Uppsala, Gotlands och Västra Götalands län utom Härryda, Mölndal, Partille och Öckerö kommun.
Klimatzon IV – Kalmar, Skåne, Hallands och Blekinge län samt Härryda, Mölndal, Partille och Öckerö kommun.

Tumregler för passivhus

För bygga sitt energisnåla hus finns det några bra tumregler att gå efter:
Isolering
Mängden isolering påverkar givetvis energiförbrukningen. Golvet/grunden bör ha minst 30 cm isolering, väggen minst 40 cm och taket minst 50 cm.

Fönster och dörrar med lågt U-värde
Fönstren ska ha U-värde på 0,9 eller lägre. Ytterdörrar bör ha ett U-värde på 0,6. I ett nybyggt hus står ca 35 % av värmeförlusterna från traditionella fönster. För att minska energiförlusterna bör fönsterarean ligga på 15 % av golvarean. Om huset byggs i den norra delen av Sverige bör man minska fönsterarean till ca 14%.

Effektiv ventilation
En mekanisk till och frånluftsventilation med värmeväxlare sk FTX-ventilation. Aggregatet bör ha en verkningsgrad på 85 %. Genom att justera in luftflödena korrekt och underhålla ventilationsaggregatet bibehålls verkningsgraden över tiden.
Vid extrem kyla eller om man vill ha varmare inomhus brukar passivhusen ha ett värmebatteri som värmer tilluften. Det är dock inget krav att använda tilluftssystemet som värmebärare.

Länkar:
Ekobyggportalen
Villa Varm