Hydrophyta - Trapezia partner
Hydrophyta - Trapezia partner

Hydrophyta – Trapezia partner

Om Hydrophyta Ekologikonsult

Miljötjänster sedan 2008

Gustav Johansson startade Hyrdophyta Ekologikonsult och erbjuder tjänster inom miljö: inventering av undervattensvegetation i både limniska och marina miljöer, Provfisken – elfiske, nätprovfiske samt yngelprovtagning med hjälp av små undervattensdetonationer, Utbildning i artkännedom av undervattensvegetation – limniska makrofyter, Östersjöns mjukbottenflora, marina alger, diverse utredningsarbete, metodutveckling, med mera.

Besök hemsida >