• Blogg

Information vill vara fri. Särskilt inom forskning.

När man läser och forskar på universitet finns, till synes fri, tillgång till vetenskapliga artiklar via biblioteken och institutionerna. De flesta verkar då tro att det är gratis, men så är inte fallet. Universiteten betalar rejäla summor för tillgång till artiklarna och användningen är begränsad. Detta blir sedan väldigt tydligt utanför akademin, där tillgången på vetenskapliga artiklar utan rejäla prislappar i princip är obefintlig.
I princip.

PLOS arbetar under Open access (OA). OA innebär att göra forskningsresultat fritt (det vill säga, kostnadsfritt) tillgängligt för alla som har tillgång till Internet.

Att betala för tillgång till artiklar i tidskrifter var fullt rimligt på den tiden vi levde i en pappersbaserad värld med tryckta publiceringar. Att trycka och distribuera tidskrifterna kostade material och pengar. Att då, som både författare och publicist, tillhandahålla artiklar till varje enskild läsare krävde dessutom produktion av fysiska kopior.
Men i onlinevärlden, med distribution över hela internet och i princip inga kostnader för distribution av enskilda artiklar elektroniskt, är det betydligt mindre rimligt.
Merparten av den vetenskapliga och medicinska forskningen bekostas dessutom med skattemedel. OA är ett sätt för skattebetalare att få del av resultaten som vi investerat i.

Samtidigt innebär det att viktig forskning blir tillgänglig för allmänhet och andra forskare.
Länk: PLOS