Informationskampanjen ”Öppet öga” ska få fler att anmäla brott i naturen

Naturvårdsverket, länsstyrelserna och polisen lanserar nu årets upplaga av ”Öppet öga”, en informationskampanj för att förebygga brott i naturen. Syftet är att få människor att vilja bevara den vilda flora och fauna vi har genom att rapportera in brott eller misstankar om brott i naturen.

Att svenskar älskar sin natur är ingenting nytt. Många uppskattar den svenska naturen och inser vikten av att bevara den biologiska mångfald som vi har. Tyvärr förekommer undantag där personer vill tjäna pengar genom att olagligt samla in djur och växter. Fenomenet är ingenting nytt och har orsakat stora problem i framförallt Afrika och Asien men det förekommer även här i Sverige. Utanför laglig jakttid är våra vilda djur fredade. Det gäller även för deras boplatser, ägg och ungar. Djurungar ska även lämnas ifred även om de verkar vara övergivna. En hel del växter är också fridlysta och får inte plockas, det gäller bland annat orkidéer.

Genom satsningen vill de olika parterna öka kunskapen om vad som är tillåtet och inte tillåtet i naturen.

Ber allmänheten om hjälp

Flera fall av brott mot naturen har uppmärksammats de senaste åren. Det har handlat om stora mängder fågelägg som samlats in och sålts vidare och även stölden av orkidéer på Öland under våren. Det kan både röra sig om svenska arter som samlats in och sålts över gränsen eller om privatpersoner som samlar på fredade djur hemma. Många gånger råkar djuren som säljs illa ut längs vägen.

För att kunna få bukt på problemet tar nu myndighetena hjälp av allmänheten för att upptäcka och förhindra brott.

En del brott som att stjäla ägg eller plocka fridlysta blommor är relativt uppenbara men det finns fler regler som kan vara bra att känna till:

– Utanför laglig jakttid är vilda djur, deras boplatser och ägg fredade. Det gäller alla fåglar, fladdermöss, de stora rovdjuren, utter och även ormar, ödlor och groddjur.
– Djurungar ska alltid lämnas ifred, även om de verkar övergivna för stunden.
– Det är tillåtet att plocka de flesta blommor, svampar och bär i naturen men en del av dessa är fridlysta och får inte plockas! Här listas bland annat okidéer, mosippor, mistel och bombmurkla.
– Man får inte gräva upp plantor utan markägarens tillstånd
– Döda fåglar, hittade i naturen, får endast stoppas upp om de inte tillhör statens vilt
– Däggdjur som hittas döda och som tillhör statens vilt ska lämnas in till polis

orchid
Bird egg
otter

Vad är statens vilt?
Fåglar: Kungsörn, havsörn, fiskgjuse, bivråk, glador, falkar, kärrhökar, de flesta ugglor, gråspett, mellanspett, vitryggig hackspett, skrän- och svarttärna, storkar, kungfiskare m.fl.
Däggdjur: Björn, varg, lo, järv, myskoxe, fjällräv, utter och valar
Mer information om statens vilt hittar du här

Vid misstanke om brott ska alltid polien eller respektive länsstyrelse kontaktas.

Källa: Naturvårdsverket , Natursidan