Insektsgifter påträffade i 75% av all honung

75 % av all honung har visat sig innehålla neonikotinoider, ett kraftigt insektsgift enligt en artikel som publicerats i tidskriften Science.

Studien är den första som tydligt avslöjar en globala exponering för dessa gifter av livsviktiga pollinatörer. Nästan 200 honungsprover av analyserades för neonikotinoider och 75% visade sig innehålla dessa kemikalier. Ca hälften av proverna var dessutom förorenade med flera andra kemikalier. Bin flyger sträckor på flera kilometer för att samla nektar och pollen, vilket gör honungen till en utmärkt indikator på bekämpningsmedelsförorening i det lokala landskapet.

Redan 2009 var Sverige tidigt ute och förbjöd neonikotinoiderna.
“– Vi tar oerhört allvarligt på alla typer av faror för honungsbina för det är en viktig naturresurs för lantbruket” sade Jonas Östgren, dåvarande handläggare och ansvarig på Kemikalieinspektionen, numera riskbedömare på Trapezia, i en intervju i Sveriges Radio.

Sedan dröjde det till 2013 innan EU temporärt förbjöd det tre giftigaste och mest använda neonikotinoiderna. Europeiska kommissionen har sedan dess utarbetat förslag till nya förordningar för att permanent förbjuda bigiftiga bekämpningsmedel.