Hormonstörande kemikalier

Hormonstörande kemikalier riskerar vår framtid

Forskarlarm om farliga kemikalier

Det växande antalet hormonstörande kemikalier i miljön kan få konsekvenser för fertiliteten hos människor och djur varnar forskare.

Skador från kemikalier i miljön har påvisats hos hanar från fiskar, groddjur, reptiler, fåglar och däggdjur visar en rapport från miljöorganisationen CHEM Trust som släpps idag. Rapporten visar på utbredda skador på fortplantningsorganen och väcker frågan om den påverkan som hormonstörande ämnen har på djurlivet och på människan. Arter över hela jorden har skadats av dessa ämnen, från isbjörnar i Arktis till antiloper i Afrika. Många kemikalier har hormonstörande egenskaper, bland andra flera bekämpningsmedel och ftalater (som används i konsumentprodukter för att göra plast mjuk). En studie av spillvatten från brittiska reningsverk har funnit att omkring tre fjärdedelar av dessa innehåller kemikalier med betydande hormonstörande aktivitet och undersökningar pågår för att närmare identifiera dessa kemikalier. ”Snabba åtgärder krävs för att kontrollera hormonstörande kemikalier och det krävs ökade resurser för övervakningen av vilda djurpopulationer. Det står klart att syntetiska kemikalier kan skada reproduktionen och om de vilda djurpopulationerna kraschar kommer det att vara för sent. För få fertila hanar som bidrar till nästa generation är ett verkligt hot mot djurpopulationer på lång sikt” säger Gwynne Lyons, författare av rapporten.

Läs mer här: CHEM trust, pressrelease

Hormonstörande kemikalier

Hormonstörande kemikalier riskerar vår framtid

Forskarlarm om farliga kemikalier

Det växande antalet hormonstörande kemikalier i miljön kan få konsekvenser för fertiliteten hos människor och djur varnar forskare.

Skador från kemikalier i miljön har påvisats hos hanar från fiskar, groddjur, reptiler, fåglar och däggdjur visar en rapport från miljöorganisationen CHEM Trust som släpps idag. Rapporten visar på utbredda skador på fortplantningsorganen och väcker frågan om den påverkan som hormonstörande ämnen har på djurlivet och på människan. Arter över hela jorden har skadats av dessa ämnen, från isbjörnar i Arktis till antiloper i Afrika. Många kemikalier har hormonstörande egenskaper, bland andra flera bekämpningsmedel och ftalater (som används i konsumentprodukter för att göra plast mjuk). En studie av spillvatten från brittiska reningsverk har funnit att omkring tre fjärdedelar av dessa innehåller kemikalier med betydande hormonstörande aktivitet och undersökningar pågår för att närmare identifiera dessa kemikalier. ”Snabba åtgärder krävs för att kontrollera hormonstörande kemikalier och det krävs ökade resurser för övervakningen av vilda djurpopulationer. Det står klart att syntetiska kemikalier kan skada reproduktionen och om de vilda djurpopulationerna kraschar kommer det att vara för sent. För få fertila hanar som bidrar till nästa generation är ett verkligt hot mot djurpopulationer på lång sikt” säger Gwynne Lyons, författare av rapporten.

Läs mer här: CHEM trust, pressrelease