Klimatklivet – en halv miljard extra ska stärka elbilarnas popularitet

I regeringens nya vårändringsbudget kommer ytterligare en halv miljard kronor att avsättas till Klimatklivet. Den här gången ligger fokus på elbilar och att få dem att öka i popularitet hos det svenska folket. Regeringens tillskott ska enligt egna beräkningar leda till sänkta utsläpp på cirka 200 000 ton per år.

Vad är klimatklivet?
Klimatklivet är ett stöd till lokala och regionala klimatinvesteringar som minskar utsläppen. Satsningen är en del av regeringens satta stadsbudget för 2017. Sedan 2015 har över 1 miljard kronor delats ut till lokala klimatinvesteringar och ytterligare 700 miljoner kronor per år kommer att delas ut till och med 2020.

Pengar från Klimatklivet ska gå till lokala klimatinvesteringar, t ex till ett företag, skola, kommun eller stad. De investerade pengarna ska ha som huvudsyfte att minska utsläppen av växthusgaser. Ytterligare önskade effekter är spridning och marknadsintroduktion av ny teknik och påverkan på andra miljökvalitetsmål, hälsa och sysselsättning enligt Naturvårdsverket. Alla utom privatpersoner och enskilda bolag kan söka pengar via Klimatklivet.

Naturvårdsverket behandlar ansökningarna om stöd. De åtgärder som kan få stöd är bland annat laddstolpar för elbilar, biogasanläggningar, cykelbanor och övrig infrastruktur för cykel, byte av fossil olja till biobränsle eller fjärrvärme m.m. Hittills har 628 inkomna ansökningar beviljats.

De åtgärder som kan få stöd ska dessutom vara mer ambitiösa än vad lagen kräver. Redan lönsamma åtgärder ges inte heller stöd utan skall användas vid investeringstillfället.

Den förväntade effekten av Klimatklivet mellan 2015-2020 är en årlig reducering av utsläppen med 1,5 miljoner ton.

Elbilarnas framfart
För att öka elbilarnas popularitet tillsätter nu regeringen därför ytterligare 500 miljoner för att stärka arbetet med en grönare utveckling genom att installera fler laddningsstationer. Klimatminister Isabella Lövin påpekar att satsningen på elbilar inte ska vara ett storstadsfenomen. I bland annat Östersund har antalet laddningsstationer ökat från 2000 till 8000 på kort tid och regeringen satsar på att laddningsstationerna ska bli fler över hela landet.

Vidare har miljönzoner med förbud mot dieselbilar på tapeten i Sverige och Isabella Lövin hävdar att de nya kraven gör att stora tillverkare nu satsar på elbilar. Runt 2020 kommer det finnas 50-60 märken på marknaden.

Vilka nackdelar finns det med laddningsstationerna?
Vid eventuella installationer kan problem uppstå om avståndet till fastighetens elcentral är långt eller om tjocka väggar behöver genomborras.

Kort film om Klimatklivet från Naturvårdsverket:

Källa: Naturvårdsverket, SvD